Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 7. januar 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Karen JuulSagerne 1, 2, 3 og 4: 1. behandling

  Åben dagsorden

  1. Forslag til ændring af årsbudget for 2004 og budgetoverslag for 2005-2007

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  2. Midlertidig ændring af den justerede personalepolitik inden for daginstitutionsområdet

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  3. Udmøntning af generel budgetreduktion i Magistratens 2. Afdeling

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Besparelser på kollektiv trafik (sektor 5.40) og i Sekretariatet for Magistratens 5. Afdeling (sektor 5.80)

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  5. Opkrævning af boligbidrag fra kolonihaver til finansiering af genanvendelsesordninger m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.

  6. Frit valg af dagtilbud til børn over kommunegrænser

  Vedtaget
  Henvist til drøftelse i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  7. Flytning af børnehaven Mejlgade 8, 8000 Århus C med samtidig oprettelse af 2 nye grupper i lejede lokaler i Jægergårdsgade 68, 1. sal, 8000 Århus C

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.
  Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat.

  8. Leje af lokaler til lokalpsykiatri Syd i ejendommen Skanderborgvej 156, st. - Krabbeholms Allé 1, st. og 1. sal, 8260 Viby J

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.

  9. Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af byggeri vedrørende bofællesskab for yngre handicappede i Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.
  Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat.

  10. Anlægsbevilling til færdigprojektering og gennemførelse af byggeri vedrørende bofællesskab for yngre handicappede i Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.
  Magistratens 1. Afdeling udarbejder notat.

  11. Anlægsregnskaber afsluttet 3. og 4. kvartal 2003, Magistratens 2. Afdeling

  Ingen bemærkninger

  12. Projekt for til- og ombygning, Silkeborgvej 260, og principbeslutning om afhændelse af Thorsvej 2

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2003.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 689, - Ny kontorbygning til en samlet Skatteforvaltning og Familie-/Arbejdsmarkedscenter Syd ved Viby Idrætspark samt tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2003 med 19 stemmer for og 11 imod.

  14. Forhøjelse af rammebeløbet til frigørelsesafgifter til betaling af forfaldne frigørelsesafgifter for kommunale ejendomme

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.

  15. Nedlæggelse af fem beskyttede boliger ved ombygning på Lokalcenter Rosenbakken

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2003.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  16. Basistilskud fra Kulturudviklings- og Vækstlagspuljen til Katapult, Kassandra Production, Galleri Image og Ensemble 2000

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 22. december 2003.
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne kun tiltræde indstillingens punkt 3 om Galleri Image.

  17. Tilrettelæggelse af danskuddannelse for voksne udlændinge - herunder konkurrencesætning af Sprogcentrets opgaver

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. december 2003.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde, at der indføres opkrævning af gebyr.

  18. Forslag fra Dansk Folkeparti til byrådsbeslutning om indførelse af filtre mod pornografi på computere opstillet på skoler og fritidsinstitutioner

  Henvist til behandling i magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  Lukket dagsorden

  19. Udbud af storparceller ved Helenelyst i Brabrand, del af lokalplan nr. 584

  Henvist til behandling i magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  20. Salg af storparceller og butiksgrund ved Bronzealdervænget i Hasle, lokalplan nr. 656 samt tillægsbevilling til byggemodningsbevilling K.6848

  Henvist til behandling i magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

  21. Udpegning af medlem til bestyrelsen for Fonden Aarhus Idrætspark

  Henvist til behandling i magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 4. Afdeling.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code