Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 4. februar 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Bo Abrahamsen, Niels Brøchner og Brian Korsgaard.Sag 1: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk.Sag 2: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk.

  Åben dagsorden

  1. Ferielukning i daginstitutioner og skolefritidsordninger

  Ingen bemærkninger

  2. Høringsproces i forbindelse med Strukturkommissionens betænkning

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 2. februar 2004.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  3. Forslag fra Socialdemokratiets byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at inddrage kommunens borgere i hvordan den nye regionale og kommunale struktur skal indrettes.

  Der henvises til beslutningen i sag 2 på dagsordenen - Høringsproces i forbindelse med Strukturkommissionens betænkning.

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af kommunens pantefogeders praksis, når de kræver tilbagebetaling af sociale ydelser.

  Forslaget vedtaget

  5. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om oprettelse af et vikarkorps efter modellen fra "Hobro-vikaren"

  Magistratens 1. Afdelings udtalelse fremsendes under henvisning til Personaleafdelingens påtegning af 15. januar 2004.

  6. Forslag om handicappolitik for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. januar 2004.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  7. Udbud af tjenesteydelser, herunder udbud af advokatbistand

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. januar 2004.

  8. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at anvendelse af advokatbistand sker på baggrund af gennemført udbud om indgåelse af rammeaftaler

  Der henvises til beslutningen i sag 7 på dagsordenen - Udbud af tjenesteydelser, herunder udbud af advokatbistand.

  9. International strategi for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. januar 2004

  10. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af venskabsbyforbindelser med Iraks næststørste by Basra

  Der henvises til beslutningen i sag 9 på dagsordenen - International strategi for Århus Kommune.

  11. Udmøntning og overførsel af "Reserve til gennemførelse af integrationspolitikken" for 2003

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. januar 2004.

  12. Godkendelse af anlægsregnskaber afsluttet 3. kvartal 2003 under Magistatens 4. afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 19. januar 2004

  13. Århus Kommunale Værkers spareforslag til budget 2004-2007

  Tiltrådt
  Rådmand Flemming Knudsen og rådmand Torben Brandi Nielsen tog forbehold
  Rådmand Niels Erik Eskildsen kunne ikke tiltræde indstillingen

  14. Århus Miljøcenters budget 2004

  Tiltrådt

  15. Videreførelse af den samlede boligsociale indsats i Århus Kommune i årene 2004 til 2008

  Indstillingens punkter 2 og 3 vedtaget i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings bemærkninger i påtegning af 11. december 2004

  16. Kommunegaranti til 14 ustøttede private andelsboliger beliggende Svinget i Hjortshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 19. januar 2004

  17. Støtte til tilbygning samt renovering af Tandlæge Kollegiet

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 19. januar 2004

  18. Byggemodning og salg af 2. etape af boligområde ved Helenelyst i Brabrand, del af lokalplan 584

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 19. januar 2004

  19. Facadeskiltning på højhuset ved Bruuns Galleri

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  20. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe om, at der ikke tillades skiltning/reklamer på den høje bygning, som indgår i Bruuns Galleri

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  21. Tillægsbevilling - "Spanien og Strandvejen, kapacitetsudvidelse" og "Værkmestergades forlængelse til Frederiks Allé"

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  22. Nye golfbaner i Århus Kommune. Anbefaling af placeringer på baggrund af offentlig debat

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 697. Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé/Viborgvej i Hasle, samt tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 19. januar 2004

  24. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 706. Område til offentlige og private formål ved Stadion Allé. Atletion

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  25. Orientering om dispensationer i juli kvartal 2003 om forskellige forhold

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  26. Køb af Stavtrup Gl. Stationsbygning, Bispevej 27, Stavtrup af Århus Amt

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code