Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 18. februar 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner Udvalgets erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Udvalgets erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Udvalgets erklæring vil senere blive udsendt elektronisk samt omdelt på byrådets møde.

  Åben dagsorden

  1. Ferielukning i daginstitutioner og skolefritidsordninger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. februar 2004.
  Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  2. Kommunegaranti til yderligere 3 private andelsboliger beliggende Tranbjerg Hovedgade 54

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 2. februar 2004.

  3. Anmodning om kommunegaranti i forbindelse med byggeskadearbejder m.v. i Lejerbo Århus, afdeling 163, Risdalsvej

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 2. februar 2004.

  4. Vilh. Kiers Kollegium - ekstraordinær renovering

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  5. Frederiksgade/Telefontorvet, Århus C - opførelse af etagebyggeri

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  6. Kroghsgade 18, Århus C - opførelse af etageboligbyggeri

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  7. Kloakering af sommerhusområdet "Skæring Strand". Tillægsbevilling, etape 3

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 2. februar 2004.

  8. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 666, Boligområde nord for Porsevænget i Jegstrup vest for Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 9. februar 2004.
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  9. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 671, Centerområde ved Torve Allé i Tranbjerg

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  10. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 708 - Gymnasium ved Gl. Egå samt forslag til tillæg nr. 41 til Kommuneplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 9. februar 2004.

  11. Bycykelordning i Århus

  Vedtaget, idet ordningen organisatorisk placeres i Magistratens 1. Afdeling.
  Et ændringsforslag fra Socialdemokratiet, om at der finder en evaluering af bycykelordningen sted senest 2 år efter opstart, blev vedtaget.

  12. Fritagelse af Gellerup Badet for betaling af grundskyld

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. februar 2004.

  13. Forhøjelse af kommunegaranti for lån til Andelssamfundet i Hjortshøj i forbindelse med etablering af kraftvarmeanlæg og solvarmeanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 9. februar 2004.

  14. Århus Miljøcenters budget 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. februar 2004.

  15. Inddragelse af eksterne aktører i beskæftigelsesindsatsen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. februar 2004.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Niels Brøchner erklærede sig inhabil.

  16. Etablering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

  Henvist til Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge og Udvalget for Skoler og Kultur for så vidt angår indstillingens punkter 3, 6, 7, 10 og 11. Den øvrige del af indstillingen vedtaget.

  17. Forslag fra Socialdemokratiet til byrådsbeslutning om afholdelse af Slotskoncert i Mindeparken 2004.

  Vedtaget i overensstemmelse med ændringsforslag fra Magistratens 2. Afdeling.

  Lukket dagsorden

  18. Magelæg vedrørende arealer i Hasselager - Amtets ekspropriationer vedrørende Ydre Ring

  Vedtaget i overensstemmelse med ændringsforslag fra Magistratens 2. Afdeling.

  19. Mageskifte og salg af arealer inden for Center Syd ved Torve Allé i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med ændringsforslag fra Magistratens 2. Afdeling.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code