Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 14. april 2004

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Udvidelse af anlægsbevillingen til etablering af Filmby Århus  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Frederik Gammelgaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af
  sagen.

  2. Integrationspolitikkens bosætningsindsats

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  3. Århusmodel for borgerinddragelse - Godkendelse af modellens indhold og principper

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at foranlede en brugerundersøgelse i de århusianske folkeskoler af konsekvenserne af, hvad det betyder for skoleelever at blive sendt til specialundervisning uden for de vante omgivelser i klassen.

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  5. Arbejdsmiljøredegørelse 2003-2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  6. Århus Havns regnskab 2003, opdateret budget 2004 samt overslag 2005 og 2006

  Overgik til 2. behandlingen.
  Århus Havn fremsender notat til byrådet med besvarelse af de stillede spørgsmål.

  7. Godkendelse af anlægsregnskaber, der er revideret og påtegnet af Kommunernes Revision i 4. kvartal 2003

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 29. marts 2004.

  8. Udmøntning af anlægsreserver på 2,25 mio. kr. til opfyldelse af myndighedskrav efter APV- undersøgelser på de pædagogisk ledede legepladser

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 29. marts 2004.

  9. Anlægsbevilling på 8,78 mio. kr. til opførelse af en kommunal idrætshal på Viby Idrætsanlæg med ca. 300 tilskuerpladser

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.
  Ango Winther erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  10. Ekstraordinær bygningsvedligehold på Atletion (tidl. Aarhus Idrætspark)

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  11. Midlertidig merindskrivning på 10% i de sociale fritidsklubber samt synliggørelse af de pædagogisk ledede legepladsers medvirken i løsningen af ventelisteproblemerne for fritidstilbud for børn i 4.-7. klasse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 7. april 2004.

  12. Fastlæggelse af vederlag for medlemmerne af Skatteankenævn samt ændret organisatorisk indplacering af Skatteankenævnet

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  13. Omlægning af transmissionsledninger i forbindelse med etablering af motorvej Søften-Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 5. april 2004.

  14. Organisationsforandring hos Århus Sporveje

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 7. april 2004.
  Socialistisk Folkeparti, Keld Hvalsø Nedergaard og Carsten Linding Jakobsen kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ango Winther erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  15. Videreførsel af heldagstilbudet på Kroghsgade Skole

  Henvist til behandling i Udvalget for Skoler og Kultur.

  16. Bygningsforbedringsudvalg. Beretning og regnskab 2003

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 5. april 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  17. Tilbagebetaling af kommunal indskudskapital i almene boligafdelinger

  Tiltrådt

  18. Grundsalget i 2003. Salgspriser for kommunens byggegrunde 2004

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Vestergade 73/Vester Allé, Århus C - opførelse af etageboligbebyggelse

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  20. Omklassificering af Egevangen fra Solbjerg Hedevej til Egevangens Busvej og omklassificering af sti langs Egevangens Busvej, forlængelse af kommunesti nr. 4276

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 5. april 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  21. Forslag til revision af "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune", herunder nedlæggelse af parkeringsfonden

  Sagens behandling blev udsat.

  22. Offentlig fremlæggelse af Forslag til trafikplan for Århus Midtby

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. april 2004.

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 683 - Nyt boligområde ved Klokkeskovvej og Søholmvej i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. april 2004.

  24. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en revurdering af byrådsbeslutningen fra foråret 2000 om udmøntning af overenskomstforligets lønpuljer til skolevæsenet samt at sætte den ekstraordinære sparerunde i bero

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code