Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 20. oktober 2004

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune henvender sig til Regeringen med forslag, om at gøre Århus til forsøgs "frikommune" på beskæftigelsesområdet.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling.

  2. Organisering af arbejdet med strukturreformen

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  3. Indsatsen i forhold til sygefraværet og arbejdsfastholdelse 2003

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Analyse af bygningsvedligeholdelse i Århus Kommune 2003

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  5. Anlægsregnskaber afsluttet 3. kvartal 2004, Magistratens 2. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 11. oktober 2004.

  6. Grenåbanen, nedlæggelse og ombygning af overkørsler samt perronforlængelse ved standsningsstederne Europaplads og Skolebakken

  Tiltrådt
  Rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  7. Hovedgaden 25, Brabrand - opførelse af boligbebyggelse med 8 lejligheder

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  8. Overførsel af ikke-forbrugte rådighedsbeløb i 2004 til nyt år

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2004.

  9. Endelig vedtagelse af revideret forslag til lokalplan nr. 672 - Boligområde ved Sabrovej i Sabro

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 702 - Boligområde ved Tilst Parkvej i Tilst

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2004.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 716, Boliger ved Nordlandsvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2001

  Tiltrådt
  Rådmand Niels Erik Eskildsen tog forbehold

  12. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 729. - Boligområde ved Sletvej i Tranbjerg

  Tiltrådt

  13. Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 718 - Plejeboliger og børneinstitution ved Sandkåsvej i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. oktober 2004.

  14. Arealudlæg til støjende fritidsaktiviteter - Principbeslutning som opfølgning på den forudgående offentlige høring i 2003

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen fra udvalget.

  15. Evaluering af retningslinier for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. oktober 2004.

  16. Storenorvej 27, 8340 Malling - ansøgning om nedrivning af bevaringsværdige bygninger samt opførelse af 6 nye boliger  Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Ejgil Rahbek og Ango Winther kunne
  under forudsætning af, at der opføres et projekt som illustreret på vedlagte
  illustrationsplan af 29. oktober 2004 tiltræde Magistratens 2. Afdelings
  indstilling.

  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde Magistratens 2. Afdelings
  indstilling.

  Margrethe Bogner og Carsten Linding Jakobsen tog forbehold.

  Niels Brøchner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde
  den 22. november 2004.

  17. Lundingsgade 31-33, Århus C - opsætning af mobilantenner på taget

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. oktober 2004.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold.

  18. Ny motorvej Søften - Skødstrup. Projekt vest for Randersvej samt revideret projekt øst for Randersvej til udtalelse hos Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. oktober 2004.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Det Radikale Venstre tog forbehold.

  19. Rosenvangskolen - anlægsbevilling til genopretning og merprojekteringsbevilling til modernisering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2004.

  20. Overførsel af uforbrugt rådighedsbeløb fra 2004 til 2005 under Magistratens 4. Afdeling, samt dvs. tekniske driftsmæssige korrektioner indenfor Fritids- og Kulturforvaltningen

  Ingen bemærkninger

  21. Ligningsredegørelsen for perioden 2003/2004

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2004.

  22. Modernisering af fjernvarmekontrolanlæg på Studstrupværket

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. oktober 2004.

  23. Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til gennemførelse af Integrationspolitikken til projekt Unge-for-Unge - et normændrende projekt blandt unge i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang

  Ingen bemærkninger

  24. Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier 2002-2005


  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen.

  Jens Winther og Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets
  behandling af indstillingen.

  25. Forsøg med nye ledelsesformer på daginstitutionsområdet  Et flertal af udvalget bestående af Karen Juul, Hüseyin Arac, Ann-Kathrine
  Karoff, Keld Hvalsø Nedergaard, Hans Skou og Kate Runge kunne tiltræde
  indstillingen.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog dog forbehold over for besparelsen.

  Dorthe Laustsen tog forbehold på grund af besparelsen.

  Jens Winther og Bünyamin Simsek var forhindret i at deltage i udvalgets
  behandling af sagen.

  26. Forslag fra den konservative byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forbedringer af vilkårene for pædagogisk arbejde i daginstitutionerne

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  27. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at pædagoger i de århusianske daginstitutioner skal bruge mest mulig tid sammen med børnene

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  Lukket dagsorden

  28. Salg af ejendommen Elstedvej 43, Terp, 8520 Lystrup

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  29. Annoncering af nedrivning af bygningerne på ejendommen "Skejby Ladefogedgård", Ladefogedvej 251

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  30. Beslutning om ekspropriation af areal fra ejendommene Kirkebakken 65 og Kirkebakken 129 samt godkendelse af forslag til erstatning til Kirkebakken 77

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  31. Salg af ejendommen Beder Landevej 39, 8330 Beder

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

  32. Ændring af forpagtningsaftale med Tivoli Friheden A/S

  Der henvises til beslutningen i sag 25.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code