Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 3. november 2004

  Mødereferat

  Fraværende: Kate Runge Sag 1: Magistratens erklæring vil senere blive udsendt elektronisk. Sag 2: Udsat i byrådets møde den 20. oktober 2004, sag 23. Sag 10: Behandlet i byrådets møde den 22. september 2004, sag 12. Sag 11: Behandlet i byrådets møde den 22. september 2004, sag 13. Sag 12: Behandlet i byrådets møde den 6. oktober 2004, sag 18. Sag 13: Behandlet i byrådets møde den 26. maj 2004, sag 3. Sag 14: Behadlet i byrådets møde den 8. september 2004, sag 10.

  Åben dagsorden

  1. Anlægsbevilling på 4,063 mio. kr. til udvidelse af vuggestuen Brobjerg Parkvej 60, Egå, og udvidelse samt omstrukturering af børnehaven Brobjerg Parkvej 62, Egå

  Ingen bemærkninger

  2. Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til gennemførelse af Integrationspolitikken til projekt Unge-for-Unge - et normændrende projekt blandt unge i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  3. Overførsel af rådighedsbeløb fra budget 2004 til 2005 (BO 2006-2008) samt ajourføring af anlægsbevillinger - sektor 1.80

  Tiltrådt

  4. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 693. Idrætsanlæg øst for Indelukket/Asmusgårdsvej i Elsted, samt tillæg nr. 29 til kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. oktober 2004.

  5. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 703 - Boligområde ved Indelukket i Elsted

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. oktober 2004.

  6. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 709 - Boligområde syd for Svanlevvej i Kolt, Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. oktober 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  7. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 710 - Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup, samt tillæg nr. 34 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11.oktober 2004.
  Det principielle omkring boligstørrelse drøftes i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  8. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 715. Boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. oktober 2004.

  9. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 726. - Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden nr. 23 og 25, Århus Midtby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. oktober 2004.
  Det principielle omkring bevaring af bygningen drøftes i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  10. Byggemodning og salg af bolig- og erhvervsarealer ved Viborgvej og Sommervej i Hasle, lokalplan nr. 680

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. oktober 2004.

  11. Mejlgade 26, Århus C - opførelse af etageboligbebyggelse mod Skt. Olufs Kirkegård


  Et ændringsforslag fra Margrethe Bogner om, at byggeriet ikke må være højere end 5 etager, blev forkastet med 16 stemmer imod, 12 for og 1 undlod at stemme.

  12. Forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 3 %

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. oktober 2004.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  13. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der skal arbejdes på at fremme, at der kommer flere og mere fleksible ældreboliger i den eksisterende boligmasse

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Venstre og Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde forslaget om ansættelse af en medarbejder i en forsøgsperiode på 1 år.
  Brian Korsgaard kunne heller ikke tiltræde indstillingens punkt 2.

  14. Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet, og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold vedrørende forurener/betalerprincippet.
  Det Konservative Folkeparti tog forbehold.

  15. Forspørgsel fra Socialdemokratiets byrådsgruppe til borgmesteren vedrørende arbejdspladser i Århus Kommune, som konsekvens af strukturreformen.

  Borgmesteren besvarede forespørgslen.

  16. Organisering af arbejdet med strukturreformen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

  Lukket dagsorden

  17. Ansættelse af medarbejder i en seniorstilling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

  18. Konstitution i stillingen som skoledirektør

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

  19. Køb af areal på 260246 m² ved Solbjerg til byudvikling - matr.nr. 8 a, Astrup By, Astrup

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

  20. Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i Ajstrup sommerhusområde

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

  21. Annoncering af nedrivning af bygningerne på ejendommen "Skejby Ladefogedgård", Ladefogedvej 251

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2004.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code