Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. januar 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Anlægsbevilling til opførelse af 24 plejeboliger med serviceareal i Vejlby

  Ingen bemærkninger

  2. Opstilling af betalingstoiletter til erstatning for eksisterende bemandede toiletter

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  3. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 673 med tillæg nr. 18 til kommuneplanen eller forslag til lokalplan nr. 720 med tillæg nr. 47 til kommuneplanen. - Plejeboliger ved Vestervang, Århus Midtby

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  4. Tilbagebetaling af kommunal indskudskapital i almene boligafdelinger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. december 2004 med (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre) stemmer for og 12 imod.

  5. Forespørgsel fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende belysning i Botanisk Have.

  Sagens behandling blev udsat.

  6. Forespørgsel fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling vedrørende en redegørelse for de forandringer, der sker i Botanisk Have.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  7. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af strategi for inddragelse af staten i forbindelse med internationale idrætsbegivenheder

  Sagens behandling blev udsat.

  8. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udskrives en konkurrence om at komme med forslag til et spændende/nyt navn for den nye bydel, der vil udvikle sig på "De Bynære Havnearealer"

  Sagens behandling blev udsat.

  9. Forespørgsel fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 4. Afdeling om muligheden for at etablere et ungdomshus i Gellerup for unge i aldersgruppen 18-25 år.

  Sagens behandling blev udsat.

  10. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Sagens behandling blev udsat.

  11. Forslag fra Socialdemokratiet til byrådsbeslutning om at der ved kommende licitationer af anlægs- og byggeopgaver i Århus Kommune, indbygges klausuler om at danske overenskomstforhold skal følges

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  12. Tilskud fra erhvervspuljen på 575.000 kr. til medfinansiering af udviklingsprojekter på Center for Entrepreneurship i 2005 og 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. december 2004.
  Borgmesteren udarbejder notat til byrådet.

  13. Principper for salg af kommunens jorder

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  14. Udbud af kommunalt ejet landbrugsjord under økologisk dyrkning

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  15. Byggemodning og salg af 40 villaparceller ved Sabrovej i Sabro. Lokalplan 672

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. december 2004

  16. Salg af Solbjerg Skov til Staten og medfinansiering af statens køb af ejendom i True Skov samt opkøb af arealer til Anelystvej og Sintrupvej

  Indstillingen er omfattet af loven om, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal godkende kommunernes iværksættelse af anlægsvirksomhed efter nærmere fastsatte regler. Indstillingen tiltrædes derfor med forbehold for ministeriets efterfølgende godkendelse.

  17. Ajstrup Strandvej 81, Malling - Ajstrup Strandcamping - ansøgning om etablering af badeland

  Henvist til fornyet behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  18. Ekstraordinære salg af grunde i medfør af Budget 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2004 med 14 stemmer for (Venstre, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre), 3 imod (SF og Enhedslisten De Rød-Grønne) og 10 undlod at stemme (Socialdemokratiet).
  Indstillingen blev behandlet sammen med sag nr. 2 på byrådets lukkede dagsorden.

  19. Udbud af villaparceller ved Helenelyst i Brabrand for højeste bud

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2004.
  SF kunne ikke tiltræde indstillingen.

  20. Tillægsbevilling til byggemodning og salg af boligområde ved Holme Parkvej i Holme, lokalplan nr. 575.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2004.

  21. Salg af byggegrunde. Udtalelse til Tilsynet med kommunerne  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen og Ejgil Rahbek
  kunne tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling.

  Ango Winther, Margrethe Bogner, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø
  Nedergaard tog forbehold.

  Bo Abrahamsen var forhindret at deltage i udvalgets møde.

  22. Anlægsregnskaber afsluttet 3. kvartal 2004 under Magistratens 4. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 20. december 2004.

  23. Godkendelse af vedtægter for Marselisborg Havn

  Tiltrådt

  Lukket dagsorden

  24. Køb af matr. nr. 35 b Fulden By, Beder

  Tiltrådt

  25. Ekstraordinære salg af grunde i medfør af Budget 2004

  Tiltrådt

  26. Status i sagen vedr. modernisering af Stadion og opførelse af en ny hal ved Atletion

  Tiltrådt

  27. Salg af matr.nr. 6 ar Skæring By, Egå, Toftevej 11

  Tiltrådt

   

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code