Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 19. januar 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Tove Tolstrup og Hüseyin Arac.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af strategi for inddragelse af staten i forbindelse med internationale idrætsbegivenheder

  Sagens behandling blev udsat.

  2. Forespørgsel fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 4. Afdeling om muligheden for at etablere et ungdomshus i Gellerup for unge i aldersgruppen 18-25 år.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  3. Kampagne vedrørende frontpersonalets særlige arbejdsvilkår

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. december 2005.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold.

  4. Videreudvikling og eventuel samling af de decentrale IT-driftsopgaver i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  5. Udmøntning og overførsel af “Reserve til gennemførelse af integrationspolitikken” i 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. januar 2005.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  6. Dansk Center for Byøkologi - videreførelse i andet regi.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.

  7. Forslag fra Socialdemokratiet til byrådsbeslutning om at der ved kommende licitationer af anlægs- og byggeopgaver i Århus Kommune, indbygges klausuler om at danske overenskomstforhold skal følges

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.

  8. Indstilling om forhøjelse af anlægsrammen med 500 mio. kr.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  9. Indstilling vedrørende aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn vedrørende Århus Kommunes overtagelse af De Bynære Havnearealer samt etablering af et udviklingssekretariat til varetagelse af det videre udviklingsarbejde vedrørende De Bynære Havnearealer.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.
  Havnebestyrelsens medlemmer erklærede sig inhabile.

  10. Supplerende anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. til etablering af støttemur ved daginstitutionen Hjarnøgade 9, Arveprinsesse Carolines Bryllupsasyl

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. januar 2005.

  11. Ansøgning om 1,4 mio. kr. fra Reserve til gennemførelse af Integrationspolitikken til projekt Unge-for-Unge - et normændrende projekt blandt unge i Gellerup, Bispehaven og Herredsvang

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. januar 2005.
  Det Konservative Folkeparti og Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  12. Børn og Unge-afdelingens tillægsbevillingsansøgning for driftsområdet 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. januar 2005.

  13. Støtte til "Storbylandsbyen" på Marienlystvej ved Brendstrup. En eksperimenterende boligbebyggelse for særligt udsatte befolkningsgrupper med 40 almene boliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. januar 2005.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  14. Ombygning af krydset Grenåbanen og Grenåvej. Udtalelse til Amtets debatoplæg

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  15. Betalingsvedtægt for kloakforsyning. Klage til Tilsynet med kommunerne i Århus, Vejle og Ringkøbing Amter over manglende opkrævning af særbidrag.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.

  16. Principbeslutning om reservation af arealet på Århus Cykelbane til fremtidig opførelse af en stor multianvendelig idrætshal.

  Tiltrådt
  Rådmand Poul B. Skou, rådmand Niels Erik Eskildsen og rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  17. Reservation af et anlægstilskud på 1,7 mio. kr. til opførelse af Tilst Medie- og Kulturhus

  Tiltrådt

  18. Tillægsbevilling til Magistratens 4. Afdelings budget i årene 2004-2008

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.
  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  19. Fremtidig struktur for Filmby Århus og tilskudsordning til Den vestdanske Filmpulje.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  20. Århus Filmværksteds fremtidige organisationsforhold  Et enigt udvalg kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med
  Magistratens beslutning.

  Tove Tolstrup samt Ann-Kathrine Karoff var forhindret i at deltage i sagen
  behandling.

  21. Overordnede principper for en ændret model for lønsumsstyring på skoleområdet med virkning fra skoleår 2005/2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.
  Socialistisk Folkeparti tog forbehold over for modellens 5 første principper og kunne ikke tiltræde det 6. princip. Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  22. VANDs investeringsoversigt 2005-2013

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Varmeforsyningens investeringsoversigt 2005-2014

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. januar 2005.

  24. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende genindførelse af sporvogne i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  25. Status i sagen vedr. modernisering af Stadion og opførelse af en ny hal ved Atletion

  Sagens behandling blev udsat.

  26. Indstilling vedrørende godkendelse af aftale mellem Århus Kommune og Århus Havn vedrørende Århus Kommunes overtagelse af De Bynære Havnearealer og betingelserne for denne overtagelse

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Indstilling om salg af 1. etape samt principper for salg af De Bynære Havnearealer

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Salg af areal ved Lyshøjen i Lystrup

  Sagens behandling blev udsat.

  29. Udbedring af skader på parkeringsplads ved Tornebakken 1-5, Risskov

  Sagens behandling blev udsat.

  30. Salg af tidligere tjenestebolig beliggende Ansgarvej 2, Brabrand

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Salg af tidligere tjenestebolig beliggende Mantziusvej 1, Højbjerg

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Besættelse af stillingen som afdelingschef i Erhvervsafdelingen i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code