Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 20. april 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at trafikoplysninger på Banegården i Århus samt informationer i togene gives på både dansk og engelsk.

  Forslaget vedtaget.

  2. Anlægsregnskab afsluttet under Borgmesterens Afdeling, 1. kvartal 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 4. april 2005

  3. Strategi for forberedelse og gennemførelse af strukturreformen

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  4. Århus Havns regnskab 2004, opdateret budget 2005 samt overslag 2006 og 2007

  Vedtaget foranstående indstilling.

  5. Indstilling om formuleringen af et 4. delmål omhandlende 0-6 års området om indsatsen overfor udsatte børn og unge

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  6. Støtte til 4 almene ungdomsboliger (7 værelsesenheder) beliggende Snogebæksvej i Hasle.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. april 2005.

  7. Støtte til 44 almene familieboliger i forbindelse med et renoveringsprojekt i Arbejdernes Andelsboligforening afd. 9 Viborggården, beliggende Viborgvej/Vestre Ringgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. april 2005.

  8. Skovvejen 42 - nedrivning af beboelsesbygning og opførelse af beboelsesbygning i 6 etager

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  9. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 724 - Nyt havnespor fra Århus H til Østhavnen samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. april 2005.
  Enhedslisten De Rød-Grønne ønsker medsendt en mindretalsudtalelse i offentlighedsfasen.

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 739 - Etageboligbebyggelse ved Kirkegårdsvej, Århus Midtby, samt tillæg nr 63 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. april 2005

  11. De Bynære Havnearealer - Principbeslutning om at indlede et samarbejde med Arkitektskolen, Ingeniørhøjskolen m. fl. som forberedelse til et udbud af Pier 2 og den nordlige bastion.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. april 2005.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  12. Fortsat fokus på tilgængelighed i Århus Kommune gennem pjecen "Sådan gør vi i Århus" - Kommunale anlæg og bygninger

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. april 2005.

  13. Tilbageførsel af byzonearealer uden for det planlagte byområde til landzone og kommuneplanreguleringer i forhold til byzoneafgrænsningen. Offentliggørelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 65 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 8. april 2005.

  14. Gårdforbedring i karré 348, afgrænset af Ivar Huitfeldts Gade, Otte Ruds Gade, Willemoesgade og Nordre Ringgade - endelig vedtagelse.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 8. april 2005.

  15. Modernisering af Den Selvejende Institution Fortegården plejehjem

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. april 2005.

  16. Henlæggelse af projekt for ældreboliger i Valdemarsgade/Søgade og overførsel af budgetterede boliger samt bevilling til projekt for ejendommen Knudrisgade 5

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 3. Afdeling.

  17. 56 ældre- og plejeboliger i Knudrisgade - forventet køb af ejendommen Knudrisgade 5

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 3. Afdeling.
  Et ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne vedlægges.

  18. Udmøntning af allerede reserveret beløb til renovering af Gellerup Badet efter kommunens overtagelse pr. 1. januar 2004 samt KB-bevilling til igangsætning af nye initiativer i Multiaktivitetscenteret og Gellerup Badet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. april 2005.

  19. Tunnel under Marselis Boulevard, VVM-analyse. Godkendelse af debatoplæg for idé- og debatfasen (1. offentlighedsfase)

  Vedtaget med 23 stemmer for og 2 imod (Det Konservative Folkeparti) de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 19. april 2005, "at følgende yderligere alternativer skal indgå i debatoplægget for idé- og debatfasen i VVM-processen:
  1. Anlæg af et eventuelt jernbanespor til godstrafik i en kommende tunnel under Marselis Boulevard.
  2. Anlæg af en såkaldt "shuttletog"-forbindelse mellem Århus Havn og en terminal med eller uden transportcenter ved motorvejssystemet".

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code