Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 4. maj 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Schiøtt, Brian Korsgaard og Margrethe Bogner.

  Åben dagsorden

  1. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 727, - Boligområde ved Skovgårdsvænget i Tranbjerg og forslag til tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  2. Strategi for forberedelse og gennemførelse af strukturreformen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. april 2005 .
  Et ændringsforslag fra Enhedslisten de Rød Grønne om kollektiv trafik blev forkastet med 14 stemmer mod 13.

  3. Bibeholdelse af et folkeoplysningsudvalg i Århus Kommune efter den 1. januar 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2005.

  4. Afsluttet anlægsregnskab oktober kvartal 2004, Magistratens 5. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 25. april 2005.

  5. Renovering af Stautrupværket samt etablering af besøgsfaciliteter

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2005.

  6. Status for grundvandsbeskyttelse 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder.

  7. Styrkelse af den forebyggende indsats - udmøntning af budgetforliget vedtaget 16. september 2004

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  8. Anlægsregnskaber afsluttet 4. kvartal 2004 og 1. kvartal 2005, Magistratens 2. Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 18. april 2005.

  9. Byggemodning af 75 villaparceller ved Indelukket i Elsted. Lokalplan 703

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2005.

  10. Støtte til 4 almene boliger, beliggende i Boligforeningen Ringgårdens afd. 14B, Hedeskovvej i Lystrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2005.

  11. Frederiks Allé 109-111/Ole Rømers Gade 7, Århus C - nedrivning af erhvervsbygning - opførelse af beboelsesbygning

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  12. Salg af Solbjerg Skov til Staten og medfinansiering af statens køb af ejendom i True Skov samt opkøb af arealer til Anelystvej og Sintrupvej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.
  Borgmesteren og rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  13. Orientering om anvendelse af sprøjtegifte i Århus Kommune i 2004

  Taget til efterretning.

  14. Anelystvej, forlægning mellem Edwin Rahrs Vej og Langhøjvej samt forlængelse af sti

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.
  Rådmanden for Magistratens 2. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  15. Vejplan 2005, anlægsprogram 2005-2008

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  16. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 721. Boligområde øst for Lystrup Busvej i Elsted med tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.

  17. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 743. Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby samt Tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.

  18. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en belysningspolitik for byens bygninger og pladser.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget, men henholdt sig til udvalgets erklæring af 26. april 2005.

  19. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 705. Område til ungdomsboliger mv. ved Hasle Centervej, Bispehaven i Hasle. Tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 25. april 2005.

  20. Indgåelse af sundhedsaftale mellem 3. Afdeling og Århus Amt (tidligere ældreaftale)

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  21. 56 plejeboliger ved Vestervang - anlægsbevilling til projektering og planlægning til og med afholdelse af licitation

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.

  22. Om- og tilbygning af den selvejende institution plejehjemmet Sct. Olaf til 50 moderne plejeboliger m.m.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. april 2005.

  23. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune retter henvendelse til trafikministeren, hvori vi opfordrer til at fremsætte de nødvendige lovforslag, så det bliver muligt for Århus Kommune at indføre trængselsafgifter

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  24. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne og Socialistisk Folkepartis Byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune starter planlægningen for at få indført et bompengesystem i Århus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 2. Afdeling.

  25. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at foranledige en undersøgelse af omfang og årsager til prostitution blandt unge drenge samt iværksætter og koordinerer en oplysningskampagne om HIV og prostitution rettet mod unge i folkeskolens afgangsklasser

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling.

  26. Information om meddelte godkendelser i henhold til miljøbeskyttelsesloven for januar kvartal 2005

  Taget til efterretning.

  27. Henlæggelse af projekt for ældreboliger i Valdemarsgade/Søgade og overførsel af budgetterede boliger samt bevilling til projekt for ejendommen Knudrisgade 5

  Henholdt sig til Magistratens 3. Afdelings udtalelse af 25. april 2005 i overensstemmelse med påtegning fra Borgmesterens Afdeling

  28. 56 ældre- og plejeboliger i Knudrisgade - forventet køb af ejendommen Knudrisgade 5

  Henholdt sig til Magistratens 3. Afdelings udtalelse af 25. april 2005 i overensstemmelse med påtegning fra Borgmesterens Afdeling

  29. Forslag til Regionplan 2005 - Århus Kommunes kommentarer til forslaget Regionplanrevision 2005

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  Lukket dagsorden

  30. Salg af ejendommen Silkeborgvej 264, 8230 Åbyhøj

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  31. Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i Skæring sommerhusområde

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  32. Salg af 3 sommerhusgrunde i Skæring

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code