Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 18. maj 2005

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig og underskriver "Ålborg plus 10" charteret om Lokal Agenda 21 og bæredygtige byer.

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  2. Grønt Regnskab 2004

  Tiltrådt

  3. Ad hoc-Udvalgets betænkning vedr. fremtidig styreform og opgavefordeling

  Tiltrådt

  Rådmand Torben Brandi Nielsen tog forbehold.

  Rådmand Niels Erik Eskildsen kan tilslutte sig indstillingen men tager forbehold for brugen af BUM-modeller.

  4. Spillehaller i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  5. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en overordnet politik for Århus Kommunes indstillinger til spillemyndighederne om tilladelse til opsætning af gevinstgivende spilleautomater i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  6. Regional Udviklingsstrategi

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  7. International handlingsplan for Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  8. Erhvervspolitisk satsning med speciel fokus på føde­vareområdet og på nanoteknologi – med tilskud fra Erhvervspuljen på op til 2,78 mio. kr. over fire år

  Sagens behandling blev udsat.

  9. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 1. kvartal 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. maj 2005.

  10. Fremtidsambassadørerne - forslag til aktiv borgerinddragelse

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  11. Visitationens organisatoriske placering efter organisationsanalysen i Magistratens 3. Afdeling

  Sagens behandling blev udsat.

  12. Udbud af højhusbyggeri på Ceres Allé i Århus Midtby og på Bjørnholms Allé i Viby

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  13. SMS- og email-påmindelse inden udløb af afleveringsfristen på lånte materialer i bibliotekerne

  Tiltrådt

  14. Anlægsbevilling på 6,475 mio. kr. til opførelse af ny integreret daginstitution på Skovhøj 3H, 8361 Hasselager samt opsigelse af lejemålet den integrerede institution Hasselbjerggård, Lemmingvej 235, 8361 Hasselager

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. maj 2005.

  15. Anlægsregnskaber afsluttet 4. kvartal 2004, Magistratens 1. Afdeling, samt overførsel af rådighedsbeløb

  Vedtaget i overensstemmelse med magistratens indstilling af 2. maj 2005.

  16. Omlægning af pasnings- og fritidstilbud i Spørring - tillægsbevilling på 1,347 mio. kr.

  Henvist til behandling i Udvalget for Sociale og Beskæftigelsesmæssige Anliggender samt Børn og Unge.

  17. Indstilling om formuleringen af et 4. delmål omhandlende 0-6 års området om indsatsen overfor udsatte børn og unge

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. maj 2005.

  18. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune henvender sig til Regeringen med forslag, om at gøre Århus til forsøgs "frikommune" på beskæftigelsesområdet.

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Overførsel af ejendommen Østerbyvej 7, 8310 Tranbjerg J, til byggemodningsafdelingen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. maj 2005.

  20. Nedrivning af bygningerne på ejendommen “Skejby Ladefogedgård”, Ladefogedvej 251

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. maj 2005.

  21. Nedlæggelse og sammenlægning af standsningssteder på Odderbanen

  Tiltrådt

  22. Miljøhandlingsplan 2005-2007

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  23. Forbedret spildevandsrensning i oplandet til Giber Œs øvre del, Vadbro Bæk og Enghave Bæk, Egåens opland samt del af opland til Lilleåen. Mindrebevilling til forbedret spildevandsrensning i oplandet til Solbjerg Sø

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  24. Byggemodning og salg af erhvervsområde ved Sintrupvej i Brabrand. Lokalplan 675

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. maj 2005.

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 744 - Nyt bassinanlæg ved Trøjborg gamle renseanlæg, Riis Skov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. maj 2005.

  26. Udvidelse af den kommunale støjpuljeordning  Et enigt udvalg kunne tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling med
  følgende ændring:

  Området for tildeling af støjpuljemidler udvides til også at omfatte de i 2001
  udpegede områder - Frederiks Allé (mellem de Mezas Vej og Banegraven), de Mezas
  Vej, Nørregade, Nørre Allé, Nørrebrogade og Nørreport.

  Margrethe Bogner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde
  den 2. maj 2005.

  27. Opgivelse af forslag til lokalplan nr. 707. Renovering af facader og ny tagetage, Elstedhøj II, Lystrup. Tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2001 for samme område  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Ango Winther og
  Carsten Linding Jakobsen kunne ikke tiltræde Magistratens 2. Afdelings
  indstilling, idet det indstilles

  1. at forslag til lokalplan nr. 707. Renovering af facader og ny tagetage,
  Elstedhøj II i Lystrup, vedtages,

  2. at forslag til tillæg nr. 39 til Kommuneplan 2001 vedtages, og

  3. at indkomne bemærkninger/indsigelser fremkommet under den offentlige
  fremlæggelse af lokalplanforslaget besvares som anført under indstillingens
  afsnit 3.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  Margrethe Bogner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde
  den 2. maj 2005.

  28. Kommunal kapitaltilførsel til almene boligafdelinger


  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen og Ejgil Rahbek
  kunne tiltræde Magistratens 2. Afdelings indstilling i overensstemmelse med
  Borgmesterens Afdelings påtegning af 3. marts 2005.

  Ango Winther, Carsten Linding Jakobsen og Keld Hvalsø Nedergaard kunne tiltræde
  Magistratens 2. Afdelings indstilling men kunne ikke tiltræde, at eventuelle
  ufinansierede merudgifter til fremtidig kapitaltilførsel finansieres inden for
  områdets samlede ramme, jf. Borgmesterens Afdelings påtegning af 3. marts 2005.

  Margrethe Bogner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde.

  29. Skovvejen 42 - nedrivning af beboelsesbygning og opførelse af beboelsesbygning i 6 etager  Niels Brøchner, Gert Bjerregaard, Karen Margrethe Sørensen, Ejgil Rahbek, Ango
  Winther og Carsten Linding Jakobsen kunne tiltræde Magistratens 2. Afdelings
  indstilling.

  Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.

  Margrethe Bogner og Bo Abrahamsen var forhindret i at deltage i udvalgets møde.

  30. Forespørgsel fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til borgmesteren om status i forhold til etablering af Center for Miljø- og Energiforskning (CMED)

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en analyse af muligheden for udvidelse af antallet af gågader i Århus.

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at Magistratens 4. Afdeling, Skoleforvaltningen igangsætter et forsøg med familieklasser til støtte for de svageste elever

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Forespørgsel fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til rådmanden for Magistratens 2. Afdeling om en redegørelse for, hvordan udviklingen har været siden Århus Kommune har overtaget funktionen vedrørende udstedelse af landzonetilladelser.

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Tilpasning af Musikhusets anlægsbevilling på baggrund af totalentreprisekonkurrencen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2005.

  Lukket dagsorden

  35. Ansøgning om tilladelse til helårsbeboelse i sommerhus i Ajstrup sommerhusområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2005.

  36. Salg af kommunalt ejet areal

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2005.

  37. Forlængelse af åremålsansættelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. maj 2005.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code