Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. oktober 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Torben Brandi Nielsen, Uffe Elbæk og Bo Abrahamsen.

  Åben dagsorden

  1. Beretningerne om revisionen af regnskabet for året 2004

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2005.

  2. Opfølgning på Service- og Kvalitetsstrategi 2003-2005

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2005.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold.

  3. Vurdering af kommunens anvendelse af frit valg  Udvalgets flertal bestående af Jens Winther, Bünyamin Simsek, Hans Skou, Hans
  Halvorsen, Nicolai Wammen og Ann-Kathrine Karoff kunne tiltræde Magistratens
  beslutning af 19. september 2005.

  Dorthe Laustsen kunne ikke tiltræde indstillingen.

  4. Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Tiltrådt

  5. Tilskud fra Erhvervspuljen på 2 mill. kr. til realisering af initiativ - Aarhus Business Care - der skal fastholde og tiltrække internationalt orienterede virksomheder i Århus

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender.

  6. Justering af PC-ordninger vedtaget af Byrådet den 19. december 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2005 .

  7. Godkendelse af Århus Kommunes Vandforsyningsplan 2004–2015

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. september 2005.

  8. Indsættelse af midlertidig administrator for Brabrand Boligforening

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens beslutning af 26. september 2005 med 22 stemmer for, 3 imod (Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Brian Korsgaard) og en, der undlod at stemme (Peter Thyssen).

  9. Etablering af ny afskærende spildevandsledning i forbindelse med nedlæggelse af Kvottrup Renseanlæg. Mindrebevilling til nedlæggelse af Borum Rodzoneanlæg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26.september 2005.

  10. Anlægsbevilling til udarbejdelse af en ITS - handlingsplan for Ringgaden

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 698 - Boligområde ved Mustrupvej i Mårslet

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.
  Rådmanden for Magistratens 4. Afdeling udarbejder notat til byrådet.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 749 - Boligområde ved Brendstrupgårdsvej på Christiansbjerg, samt Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. september 2005.

  13. Restaurering af sandstensmur og belysning omkring Bispetorvet samt tids- og aktivitetsplan for idékonkurrence og omlægning af Bispetorvet, Kannikegade og Teatergaden

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. september 2005. Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  14. Kunstnerisk udsmykning på Store Torv - Torvenes Brøndsløjfe - bemyndigelse til forhandlinger med kunstneren og Statens Kunstfond

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2005. Et ændringsforslag fra Jørgen Skov blev stemt ned med 21 stemmer imod og 4 for.

  15. Islandsgade 4-8, Århus N - opførelse af tilbygning og påbygning af penthouse med i alt 12 lejligheder

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. september 2005.

  16. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune retter henvendelse til trafikministeren, hvori vi opfordrer til at fremsætte de nødvendige lovforslag, så det bliver muligt for Århus Kommune at indføre trængselsafgifter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2005.
  Socialistisk Folkeparti kunne henholde sig til Det Radikale Venstres forslag.
  Det Radikale Venstre og Enhedslisten De Rød-Grønne henholdt sig til Det Radikale Venstres forslag og kunne iøvrigt tilslutte sig tilføjelsen i udvalgets erklæring om at rette henvendelse til transport- og energiministeren.
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde udvalgets erklæring.

  17. Kommunegaranti til KFUM’s Boldklubs klubhusbyggeri ved Frydenlundskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. september 2005.

  18. Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at fremtidige reklamekampagner for kommunalt udført hjemmepleje ikke iværksættes uden forudgående byrådsbeslutning.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 3. Afdeling.

  19. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen sker ved naturlig afgang i Børn- og Ungeafdelingen og finansieres ved midler fra personaletilpasningspuljen

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling og Magistratens 1. Afdeling.

  20. Forslag til Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om arbejdsmarkedsindsatsen i 2006 med fokus på gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate personer.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling.

  Lukket dagsorden

  21. Redegørelse for salget af Biogasfællesanlægget i Spørring, herunder aflæggelse af to anlægsregnskaber

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratens 1. Afdeling.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code