Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 2. november 2005

  Mødereferat

  Fraværende: Bo Abrahamsen.

  Åben dagsorden

  1. Opfølgning på byrådets beslutning den 21. september 2005 vedr. ændringer i styrelsesvedtægten, herunder Indenrigs- og Sundhedsministeriets bemærkninger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. oktober 2005.

  2. Rammer for etablering af private daginstitutioner

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. oktober 2005. Enhedslisten De Rød-Grønne og Socialistisk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

  3. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 698 - Boligområde ved Mustrupvej i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. november 2005. Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold.

  4. Endelig vedtagelse af Forslag til Overordnet dispositionsplan for nyt byområde i Lisbjerg - første etape, tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2001 samt bemyndigelse til udvidelse af projektkonkurrence om en ny skole i Lisbjerg og en helhedsplan for centerområdet

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender. Påtegningen fra Magistraten om, at det forudsættes, at der nedsættes en udviklingsgruppe, henvistes dog til behandling i Magistraten.

  5. Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender. Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  6. Principindstilling vedrørende etablering af Borgerservice i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender. Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  7. Vederlagsordning til formænd for og medlemmer af faste udvalg og Udvalget for børn og unge (tvangsforanstaltninger m.v.), herunder forslag om ændringer i styrelsesvedtægten

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. oktober 2005.

  8. Røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender. Sagen blev behandlet sammen med sag 9.

  9. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger

  Henvist til behandling i Udvalget for Økonomiske og Administrative Anliggender. Sagen blev behandlet sammen med sag 8.

  10. Indstilling på baggrund af forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. oktober 2005. Sagen blev behandlet sammen med sag 11.

  11. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter at igangsætte en analyse af studiejobmulighederne i Århus med henblik på udarbejdelsen af en handlingsplan, som skal skabe og synliggøre studiejobmulighederne i Århus

  Forslaget blev behandlet sammen med sag nr. 10 på dagsordenen.

  12. Magistratsreformens udmøntningsprojekt for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. oktober 2005.

  13. Tilskud fra Erhvervspuljen på 2 mill. kr. til realisering af initiativ - Aarhus Business Care - der skal fastholde og tiltrække internationalt orienterede virksomheder i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. oktober 2005 .
  Brian Korsgaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  14. Forslag til strategi og handlingsplan for boligudbygningen i Århus Kommune i de kommende år

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  15. Ny produktionsstruktur på madområdet

  Henvist til behandling i Udvalget for Sundhed og Omsorg.

  16. Oprettelse af nye øvelokaler for rytmisk musik

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. oktober 2005.

  17. Busprioritering på Randersvej

  Tiltrådt

  18. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende genindførelse af sporvogne i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Udvalget for Kommunale Driftsvirksomheder. Sagen blev behandlet sammen med sag 17.

  19. Deklaration om forbud mod anvendelse af pesticider

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. oktober 2005.

  20. Grøn Prioriteringsplan 2005

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  21. Godkendelse af vedtægtsændringer i Miljøcenter Østjylland I/S

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. oktober 2005. Margrethe Bogner og Hans Schiøtt erklærede sig inhabile i sagens behandling.

  22. Forslag til ændret budgetteringspraksis på vejdriftsområdet

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  23. Forslag til Parkeringspolitik 2005, herunder nye "Retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer, 2005"

  Henvist til behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  24. Forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 4,4 %

  Ingen bemærkninger

  25. Plan til forbedring af de offentlige legepladser samt ansøgning om anlægs- og driftsbevillinger til realisering af planens 1. etape

  Sagens behandling blev udsat.

  26. Byggemodning af boligområde i Viby. Lokalplan 728

  Ingen bemærkninger

  27. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 736, Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, samt tillæg nr. 74 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. oktober 2005.

  28. Forudgående offentlig høring om ændring af Kommuneplan 2001 i forbindelse med ny etageboligbebyggelse på Langenæs i Viby

  Indstillingen henvist til fornye behandling i Udvalget for Tekniske Anliggender.

  29. Tillægsbevilling til gårdforbedring i karré 108 - Nord, afgrænset af Jægergårdsgade, Strandvejen, Heksetrappen, Heibergsgade og Marselisborg Allé

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. oktober 2005.

  30. Anlægsbevilling til udarbejdelse af en ITS - handlingsplan for Ringgaden

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. oktober 2005.

  31. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af detaljerede bestemmelser for byggeri i landsbyer

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om analyse af effektiviteten til udarbejdelse af lokalplaner

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tilbagekøb af byggegrunde.

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, Århus Byråd beslutter, at udmøntningen af byrådets beslutning den 24. juni 2004 om midtbyaffaldsløsninger, som indebærer, at affaldsbeholdere skal væk fra det offentlige rum senest med udgangen af 2009, sættes midlertidigt i bero med henblik på at genoverveje de foreslåede løsningsmuligheder og analysere andre alternativer til senere iværksættelse. Århus Byråd beslutter som konsekvens af ovenstående, at udmøntningen af byrådets beslutning den 7. september 2005 vedrørende ”revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald” ligeledes sættes i bero.

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Forespørgsel fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til borgmesteren vedrørende personaleoverførsler i forbindelse med strukturreformen.

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet strategi til bekæmpelse af narkotikamisbruget i byen.

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe om forsøgsprojekt med rationalisering af administrative arbejdsgange på en af Århus Kommunes folkeskoler.

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Orientering om afgørelser i januar kvartal 2005.

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  39. Salg af Ungdomskostskolen Taarupgaard

  Taget til efterretning.

  40. Indstilling om Århus Havns salg af ejendommene Pakhus 13 og Havnehuset

  Taget til efterretning.

  41. Udtrædelse af interessentskabet Miljøcenter Østjylland I/S

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code