Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. januar 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Niels Erik Eskildsen.

  Åben dagsorden

  1. Ansøgning om pilot-Jobcenter i Århus Kommune

  Tiltrådt i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning.

  Rådmand Gert Bjerregaard og rådmand Louise Gade henholder sig til indstillingen fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  Rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  2. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der iværksættes brandsikring af boliger til psykisk handicappede

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2006.

  3. Ny Løn 1. april 2005 – 31. marts 2008 til direktører og forvaltningschefer

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  4. Organisering af IT-drift i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2006.

  5. Evaluering og permanentgørelse af Det Tværgående Arbejdsfastholdelsesteam

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. januar 2006.

  6. Nedbringelse af erstatningsudgifter på arbejdsskadeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. januar 2006.

  7. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for budgetåret 2007 og budgetoverslagsårene 2008-2010 samt forslag til analyser i forbindelse hermed

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. januar 2006.

  8. Opfølgning på integrationspolitikkens bosætningsindsats

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. januar 2006.
  Dansk Folkeparti kunne ikke tiltræde indstillingen.

  9. Udmøntning af midler til fodboldbaner samt finansiering af driftsudgifter til 3 fodboldbaner i Kulgården

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 10.

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at fremrykke den bevilling, som er prioriteret til boldbaner i 2009-2013 til udmøntning hurtigst muligt

  Der henvises til beslutningen i sag 9.

  11. Basistilskud fra Kulturudviklingspuljen til Danseværket, Theatret Thalias Tjenere og Von Baden

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2006.

  12. Anlægsbevilling til omlægning af boldbane m.v. ved Møllevangskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2006.

  13. Anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. som anlægstilskud til ombygning og udvidelse af den integrerede institution Egå Strandvej 2, Egå

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2006.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 692. Boligområde, offentligt område, blandede formål og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej i Solbjerg. Tillæg nr. 35 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 750, Boligbebyggelse ved Hvidmosegård, Bjødstrupvej 69, Holme, Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.

  16. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 755, - Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde samt tillæg nr. 81 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.

  17. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 759. Blandet bolig- og erhvervsområde nord for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.

  18. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af byudviklingsområde ved Fløjstrupvej i Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.
  Byrådet anbefaler Teknisk Udvalg at tage sagen op til drøftelse.

  19. Anlægsbevilling til ombygning af veksleranlæg i Spørring, Hårup og Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. december 2005.

  20. Plan til forbedring af de offentlige legepladser samt ansøgning om anlægs- og driftsbevillinger til realisering af planens 1. etape

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. december 2005.

  21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 723, - Boligområde ved Trankær Mosevej i Tranbjerg og forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. december 2005.

  22. Orientering om afgørelser i april kvartal 2005

  Taget til efterretning.

  23. Indstilling vedr. udvalg, nævn, bestyrelser m.v., som Århus Byråd udpeger eller indstiller medlemmer til.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  Lukket dagsorden

  24. Aftaleudkast vedrørende overtagelse af aktiver/passiver og personale fra Århus Amt i forbindelse med strukturreformen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  25. Århus Kommunes deltagelse i forhandlingerne om Århus Amts aftaleudkast

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  26. Udpegning af 4 nye medlemmer af Børne- og Ungerådet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  27. Salg af grundarealet under Toldkammerbygningen til Toldkammeret ApS

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  28. Opsigelse af Århus Kommunes lejeaftale vedrørende Scandinavian Congress Center

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 3. januar 2006.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code