Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 22. marts 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Ejgil Rahbek og Uffe Elbæk

  Åben dagsorden

  1. Udmøntning af afsatte rådighedsbeløb – anlægsbevilling til gennemførelse af byggeri af bofællesskaber med 32 boliger med servicearealer på Bronzealdertoften 14 i Hasle for yngre mennesker med handicap

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.

  2. Høring vedrørende dannelse af trafikselskab i Region Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. marts 2006.

  3. Byggemodning af 4. etape af boligområde ved Helenelyst i Brabrand, del af lokalplan 584.

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Der gennemføres evaluering af ordningen inden 2 år.
  Indstillingen er behandlet sammen med sag 4 på byrådets møde den 22. marts 2006.

  4. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tilbagekøb af byggegrunde.

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Forslaget er behandlet sammen med sag 3 på byrådets møde den 22. marts 2006.

  5. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forskellige løsningsmodeller for, hvordan man på en hensigtsmæssig måde kan medtage cykler i Århus Sporvejes busser.

  Magistratens beslutning af 13. marts 2006 blev vedtaget i byrådets møde den 22. marts 2006.

  6. Ansøgning fra VisitAarhus og Østjyllands Turistudviklingsfond om tilskud til turismefremmende aktiviteter for 2005-2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  7. Etablering af ACTIVinstitute – med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  8. Branding af Århus – status for og fastlæggelse af den fremtidige proces

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

  Overgik til 2. behandlingen.

  10. Etablering af forsøg med sundhedscenter i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  11. Udtalelse til Statsamtet fra Århus Byråd om kampagne på hjemmehjælpsområdet

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  12. Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at fremtidige reklamekampagner for kommunalt udført hjemmepleje ikke iværksættes uden forudgående byrådsbeslutning.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  13. Ny produktionsstruktur på madområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. marts 2006.
  Rådmand Peter Thyssen tog forbehold.

  14. Borgerservice – byrådsbeslutning om åbningstider og strategi for borgerinddragelse samt orientering om status for implementering af borgerservice

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.

  15. Forlængelse af areallejeaftale med Skovbakken Tennis og Squash

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. marts 2006.

  16. Opfølgning på ikke styrbar analysen samt evaluering af fleksjobindsatsen og projekt straksafklaring

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. marts 2006.
  SF kunne ikke fuldt ud tiltræde det femte "at" i indstillingen fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse vedrørende straksafklaring.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  17. Ajourføring af affaldsområdets investeringsplan 2006-2020

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  18. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, Århus Byråd beslutter, at udmøntningen af byrådets beslutning den 24. juni 2004 om midtbyaffaldsløsninger, som indebærer, at affaldsbeholdere skal væk fra det offentlige rum senest med udgangen af 2009, sættes midlertidigt i bero med henblik på at genoverveje de foreslåede løsningsmuligheder og analysere andre alternativer til senere iværksættelse. Århus Byråd beslutter som konsekvens af ovenstående, at udmøntningen af byrådets beslutning den 7. september 2005 vedrørende ”revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald” ligeledes sættes i bero.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  19. Omlægning af Telefontorvet og Frederiksgade

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  20. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene familie- og ungdomsboliger i 2006 og 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  21. Byggemodning og salg af 34 villaparceller og 4 storparceller ved Trankær Mosevej i Tranbjerg, lokalplan 723.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  22. Byggemodning og salg af lokalplan nr. 692 i Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.

  23. Offentlig fremlæggelse af forslag til Dispositionsplan for Byvækstområder i Skødstrup-Løgten.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  24. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 730, Lav boligbebyggelse ved Grønvej og Sabrovej, Sabro, samt tillæg nr. 85 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 731, Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro, samt tillæg nr. 85 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. marts 2006.

  26. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 751. Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  27. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 770. Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. marts 2006.

  28. Forslag fra den socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af et analysearbejde om kommunale ejendomme med henblik på at vurdere om kommunale ejendomme med fordel kunne sælges til andre formål

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Lukket dagsorden

  29. Endelig godkendelse af Århus Amts delingsaftale i forbindelse med strukturreformen

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  30. Køb af areal på ca. 16,9 ha ved Trige til byudvikling (boligformål)

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  31. Salg af 2 parcelhusgrunde på Gartnerivej i Brabrand

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  32. Lars Kruses Gade 8, Århus C – ansøgning om tilladelse til at disponere over 2 lejligheder

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  33. Salg af areal til Ringgården - Lystrup

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  34. Aftale mellem Århus Kommune og Forberedelsesudvalget for Region Midtjylland om overdragelse af aktiver/passiver, rettigheder/forpligtelser og medarbejdere fra Århus Sporveje til det kommende regionale trafikselskab

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code