Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. april 2006

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. marts 2006

  2. Anlægsbevilling til modernisering af de beskyttede boliger ved Lokalcenter Næshøj og Lokalcenter Eskegården

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. marts 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat til byrådet.

  3. Forslag fra Venstres, Socialdemokraternes og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning vedrørende flytning af beboere i de beskyttede boliger, som skal renoveres i 2006.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  4. Indførelse af taletidsregler ved byrådsmøder

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Forslag fra Den Socialdemokratiske og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der indføres taletidsbegrænsninger på taletiden i Århus Byråd.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Ændring af Århus Kommunes Handicapråds sammensætning

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab – med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. marts 2006.

  8. Århus Havns regnskab 2005, opdateret budget 2006 samt overslag 2007 og 2008

  Indstillingen vedtaget.

  9. Styrkelse af Varmeplan Århus fællesskabet i forhold til Hørning og Rosenholm kommuner

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  10. Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2006

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 724 - Nyt havnespor fra Århus H til Østhavnen samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 24. marts 2006.
  Venstres tog forbehold for højden af bro, da den vurderes at være for lav.

  12. Indstilling om offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 608 - Boligområde ved Vestervang i Beder samt tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. marts 2006.

  13. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 765 - Butikscenter ved Christian X.´s Vej og Jyllands Allé i Viby samt tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. marts 2006.

  14. Omlægning af Telefontorvet og Frederiksgade

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. marts 2006.

  15. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. februar 2006 med den vedtagne ændring.
  Et forslag fra SF om, at forældrebetalingen fastsættes til 0 kr., blev forkastet med 3 stemmer for (SF og Rød Grønne), og 27 stemmer imod. Et forslag fra S om, at beslutningspunkt 3 i indstillingen ændres til en maksimal forældrebetaling på 400 kr., blev vedtaget med 17 stemmer for ( S,SF,R og DF) og 13 imod (V, C og RG).
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  16. Forespørgsel fra Dansk Folkepartis byrådsgruppe til besvarelse hos rådmanden for Sundhed og Omsorg omkring forholdene på Madsbjerg og Hestehavehusene.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat til byrådet.

  17. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der nedsættes et tværpolitisk udvalg med formål at skrive kommissorium samt beskrive en overordnet struktur i forhold til oprettelsen af en ”whistleblower/ombudsmand” – institution i Århus kommune.

  Forslaget indgår i arbejdet med at undersøge behovet for en borgerrådgiver i Århus Kommune.

  18. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om situationen ved Århus Sporveje.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Lukket dagsorden

  19. Kunstnerisk udsmykning på Store Torv - Torvenes Brøndsløjfe

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  20. Direktørstillingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code