Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 26. april 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Susan Arac og Reza Taremian.

  Åben dagsorden

  1. Ændringer som følge af 1. viceborgmester, rådmand Niels Erik Eskildsens død

  Indstillingen vedtaget.

  2. Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog og tolerance blandt unge i Århus

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget. Dog blev punkt 4 om arrangementet den 5. maj 2006 vedtaget.

  3. Forslag fra Socialdemokratiets og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tager initiativ til en kampagne vendt mod højreekstremistisk vold

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 2.

  4. Ændring af underskriftsbemyndigelse i forbindelse med køb og salg af fast ejendom m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2006.

  5. Branding af Århus – status for og fastlæggelse af den fremtidige proces

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. april 2006.

  6. Indførelse af taletidsregler ved byrådsmøder

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. april 2006 med 23 stemmer mod 2 (Keld Hvalsø Nedergaard og Henrik Vestergaard).
  Behandlet sammen med sag 7.

  7. Forslag fra Den Socialdemokratiske og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der indføres taletidsbegrænsninger på taletiden i Århus Byråd.

  Der henvises til beslutningen i sag 26 - Indførelse af taletidsregler ved byrådsmøder.

  8. Ændring af Århus Kommunes Handicapråds sammensætning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. april 2006.

  9. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 719, Bevarende lokalplan for boligbebyggelsen Tretommerparken i Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. april 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  11. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 776. Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. april 2006

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 756. Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup. Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 758. Blandet bolig- og erhvervsområde syd for Finderupvej ved Vestre Ringgade i Åbyhøj. Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. april 2006.

  14. Godkendelse af servicemål - herunder nedsættelse af antallet af tilladelser med 20, svarende til at der godkendes 1 tilladelse pr. 1.070 indbyggere

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2006.

  15. Permanente vejlukninger på Rugbakkevej, Stendyssevej, Hundkærvej, Fredensvej og Ingerslevvej, samt nedklassificering af stikvej til Nordlandsvej 60 – 64 og nedlægning af stikvej til Gøteborg Allé 1

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2006.

  16. Ajourføring af affaldsområdets investeringsplan 2006-2020

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2006.

  17. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, Århus Byråd beslutter, at udmøntningen af byrådets beslutning den 24. juni 2004 om midtbyaffaldsløsninger, som indebærer, at affaldsbeholdere skal væk fra det offentlige rum senest med udgangen af 2009, sættes midlertidigt i bero med henblik på at genoverveje de foreslåede løsningsmuligheder og analysere andre alternativer til senere iværksættelse. Århus Byråd beslutter som konsekvens af ovenstående, at udmøntningen af byrådets beslutning den 7. september 2005 vedrørende ”revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald” ligeledes sættes i bero.

  Der henvises til beslutningen i sag 26 - Ajourføring af affaldsområdets investeringsplan 2006-2020.

  18. Etablering af forsøg med sundhedscenter i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. april 2006.

  19. Udtalelse til Statsamtet fra Århus Byråd om kampagne på hjemmehjælpsområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. april 2006
  Venstre tog forbehold. Behandlet sammen med sag 20.

  20. Forslag fra Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at fremtidige reklamekampagner for kommunalt udført hjemmepleje ikke iværksættes uden forudgående byrådsbeslutning.

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 25. april 2006.
  Venstre tog forbehold. Behandlet sammen med sag 19.

  21. Forslag fra Venstres, Socialdemokraternes og Det Radikale Venstres byrådsgrupper til byrådsbeslutning vedrørende flytning af beboere i de beskyttede boliger, som skal renoveres i 2006.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 25. april 2006.

  22. Hårup Idrætshal, Hårup Skole – anlægsbevilling på 4,304 mio. kr. udbedring af brandskade samt forbedring

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. april 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat til byrådet.

  23. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune ikke forudsætter at busdriften udbydes i fri konkurrence

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  24. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at sprogscreening af tosprogede børn foregår i vante rammer således, at det flyttes ud i daginstitutionerne

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  Lukket dagsorden

  25. Århus Slagtehus A/S - aftale om salg af Kommunens aktier til Århus Slagtehus Produktforening A.m.b.a.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  26. Salg af mindre areal i Højbjerg

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code