Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 17. maj 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner og Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Anlægsbevilling på 125,1 mio. kr. til opførelse af ny skole i Lisbjerg, 1. etape, m.v. og anlægsbevilling på 19,4 mio. kr. til nødvendig byggemodning m.v.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  2. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende etablering af et Århus-center for økologiske fødevarer

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Kommunal overtagelse af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  4. Endelig vedtagelse af forslag til dispositionsplan for Nordhavnen inklusiv Lystbådehavnen, Pier 2 og den nordlige bastion, området fra Sibirien til Østbanegården, Fiskeri- og Træskibshavnen samt arealet mellem Kystvejen/Skovvejen og Grenåbanen. Endvidere bevillinger til gennemførelse af udbud, markedsføring, dispositionsplanlægning og projektering vedr. den kommunale byggemodning frem til 01.01.2008

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Forhøjelse af anlægsrammen med 45 mio. kr. og fremrykning af overdragelsen af etape 2 i aftalen med Århus Kommune om De Bynære Havnearealer

  Indstillingen af 2. maj 2006 vedtaget

  6. Offentligt udbud af arealer på De Bynære Havnearealer – Pier 4

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog og tolerance blandt unge i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. maj 2006

  8. Forslag fra Socialdemokratiets og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tager initiativ til en kampagne vendt mod højreekstremistisk vold

  Der henvises til beslutningen i sag 7 - Initiativer der skal styrke forståelsen for respekt, dialog og tolerance blandt unge i Århus.

  9. Yderligere satsning på fritids- og idrætsaktiviteter for at styrke integrationen – med udgangspunkt i Globus1

  Henvist til behandling i Kulturudvalget. Cemal Metin erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  10. Finansiering af høje dieselpriser for den kollektive trafik

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. maj 2006. Udvalget tager en principiel drøftelse af sagen. Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  11. Ombygning af krydset Grenåbanen og Grenåvej. Udtalelse til Amtets forslag til regionplantillæg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Renovering af Åkrogen Strandpark og salg af kommunal byggegrund

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Byggemodning og salg af 19 villaparceller og 3 storparceller i Harlev, lokalplan 602

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. maj 2006.

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 750, Boligbebyggelse ved Hvidmosegård, Bjødstrupvej 69, Holme, Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. maj 2006

  16. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 772 - Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby - samt tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. maj 2006

  17. Styrkelse af Varmeplan Århus fællesskabet i forhold til Hørning og Rosenholm kommuner

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. maj 2006

  18. Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. maj 2006. Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  19. Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. maj 2006

  20. Plejeboliger på Jasminvej i Risskov – anlægsbevilling til projektering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. maj 2006

  21. Forslag fra Venstres, Det Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om etablering af et fødevareforum.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  22. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om overholdelse af almindelig god forvaltningsskik i forbindelse med flytning af elever udenfor eget skoledistrikt.

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  Lukket dagsorden

  23. Århus Slagtehus A/S - aftale om salg af Kommunens aktier til Århus Slagtehus Produktforening A.m.b.a.

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  24. Salg af mindre areal i Højbjerg

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  25. Salg af uanlagt kolonihaveareal vest for Skjoldhøjkollegiet til Fødevareministeriet

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  26. Opførelse af 76 plejeboliger i Tranbjerg - tillægsbevilling

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  27. Direktørstillingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  28. Køb af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen af Århus Havn samt fremrykning af overtagelse af resterende del af Pier 4 m.v.

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

  29. Salg af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen til Århus Kommune

  Forslaget vedtaget. Niels Brøchner kunne ikke tiltræde forslaget.

   

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code