Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 30. august 2006

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Ny aktiveringsstrategi i Århus Kommune samt implementering af ”En ny chance til alle”

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  2. Helhedsplan for området fra Mølleparken til Stenhuggergrunden – herunder ansøgning om anlægsbevilling til omlægning af selve Mølleparken som helhedsplanens 1. etape

  Udvalgets erklæring af 23. august 2006 blev vedtaget.

  3. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om situationen ved Århus Sporveje.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  4. Ansættelse af ny stadsarkitekt

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  5. Bevillingsmæssige konsekvenser af oprettelsen af magistratsafdelingen for Teknik og Miljø (2): Overførsel af aktiver og passiver m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. august 2006. Der orienteres om sagen i Teknisk Udvalg.

  6. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Elev

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  7. Skovbakkevej 18, Brabrand – indretning af 8 nye boliger i eksisterende erhvervsbygninger

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 770. Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. august 2006.

  9. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 775. Boligområde vest for Højlundvej i Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. august 2006.

  10. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 780, - Boligområde mellem Oddervej, Nyvej og Bredgade i Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. august 2006.

  11. Vejplan 2006, anlægsprogram 2006 – 2009 samt Udtalelse til forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en trafikplan for skoleveje

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. august 2006. Behandlet sammen med sag 12.

  12. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en trafikplan for skoleveje, der skal sikre, at alle børn ved egen hjælp kan transporteres sikkert til skole

  Henvist til budgetforhandlingerne. Behandlet sammen med sag 11.

  13. Redegørelse vedr. tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2005 samt den årlige afrapportering vedr. magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten for 2005

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2006.

  14. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om kortlægning af kulturen i Århus Kommune

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 23. august 2006.

  15. Sammentænkning af forenings- og institutionsbyggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2006.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en styrket miljøindsats i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  17. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om kommunens beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  Lukket dagsorden

  18. Køb af ejendom ved Skejby til byudvikling

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  19. Salg til udvidelse af Skejby Sygehus

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code