Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 13. september 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen

  Åben dagsorden

  1. Ny aktiveringsstrategi i Århus Kommune samt implementering af ”En ny chance til alle”

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. september 2006
  Enhedslisten De Rød-Grønne kunne ikke tiltræde indstillingen.

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd nedsætter en århusiansk velfærdskommission

  Forslaget vedtaget, idet spørgsmålet om arbejdsmarkedspolitik overvejes at skulle indgå i kommissoriet.

  3. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. september 2006.
  Der foretages principiel drøftelse i Økonomiudvalget.

  4. Justering i organiseringen af integrationsindsatsen i konsekvens af principper for ny integrationspolitik

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Salg af almene familieboliger

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  6. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 608 - Boligområde ved Vestervang i Beder samt tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  7. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 719, Bevarende lokalplan for boligbebyggelsen Tretommerparken i Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. september 2006.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 760 - Erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev samt tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 9.

  9. Byggemodning af lokalplan nr. 760 - Erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 8.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 762 - Boligområde ved Nymarksvej i Mårslet

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 765 - Butikscenter ved Christian X.´s Vej og Jyllands Allé i Viby samt tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  12. Ny forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplan 2001 for at muliggøre ny etageboligbebyggelse på Langenæs

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2006 med stemmerne 21 for og 7 imod, (Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper, Ango Winther, Niels Brøchner og Ibrahim Gøkhan) således at projektet for ny etageboligbebyggelse i 4 etager på Langenæs Allé opgives.

  13. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på udvidelse af Skejby Sygehus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 31. august 2006

  14. Frederiksgade 52, Århus C – opførelse af tilbygning til boligformål

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2006.

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 751. Boligområde ved Bondehaven i Skødstrup

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2006.
  Gert Bjerregaard og Marc Perera Christensen kunne ikke tiltræde placeringen.

  16. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for hastighedsdæmpende foranstaltninger i Elev

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2006.

  17. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå – anlægsbevilling til projektering

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  18. Kvalitetsstandarder 2007 for pleje, praktisk hjælp og madservice og træning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2006

  19. Udvidet sprogscreening af tosprogede skolebegyndere og tosprogede elever, der tilflytter kommunen eller ønsker internt skoleskift mv.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. september 2006.
  Der tages en principiel drøftelse i udvalget om sagen.

  20. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at sprogscreening af tosprogede børn foregår i vante rammer således, at det flyttes ud i daginstitutionerne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. september 2006 med 21 stemmer for og 4 imod. (Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten De Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper.)

  21. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd henvender sig til Kommunernes Landsforening og Regeringen for at bruge Århus Kommune som eksempel i en analyse af forskellen mellem forventningerne til Struktur- og Udligningsreformens konsekvenser for kommunerne sammenholdt med de faktiske forhold konstateret af Borgmesterens Afdeling ved budgetlægningen i Århus Kommune.

  Forslaget vedtaget

  22. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Byrådet pålægger Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg at afholde en sundhedspolitisk konference snarest muligt.

  Forslaget vedtaget

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 757 - Erhvervsområde på Østhavnen - Århus Havn, samt tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. september 2006.
  Der tages en principiel drøftelse i Teknisk Udvalg vedrørende spørgsmålet om placering af vindmøller. Der udarbejdes efterfølgende et notat til byrådet.

  Lukket dagsorden

  24. Udpegning af medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. september 2006.
  Der tages en principiel drøftelse i Teknisk Udvalg vedrørende spørgsmålet om placering af vindmøller. Der udarbejdes efterfølgende et notat til byrådet.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code