Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 4. oktober 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Niels Brøchner.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune ikke forudsætter at busdriften udbydes i fri konkurrence

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  2. Planstrategi og Agenda 21-redegørelse med efterfølgende revision af kommuneplanen – Afgrænsning af temaer samt tids- og procesplan

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  3. Sammenlægning af sektor 3.60 Administrationen og sektor 3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  4. Ændring af regler for optagelse på anden skole end distriktsskolen og regler om reservation af pladser til tilflyttere mv.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.

  5. Tillægsbevilling til anlæggelse af ny engsø i Egådalen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.

  6. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober 2006

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  7. Støjpartnerskabsprojekt - Christian X's Vej 2, 4 og 6 - kommunalt tilskud

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.
  Rådmanden udarbejder notat til byrådet, og orienterer om sagen på et møde i Teknisk Udvalg.

  8. Endelig vedtagelse af indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.
  Teknisk Udvalg orienteres om sagen.

  9. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 764, Boligområde ved Solbjerg Hovedgade 48-50, Solbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 769. Bolig- og centerområde ved Grenåvej og Hjelmagervej i Løgten. Tillæg nr. 91 til Kommuneplan 2001 for samme område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.
  Rådmanden udarbejder notat til byrådet.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 776 - Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. september 2006.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 608 - Boligområde ved Vestervang i Beder samt tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. september 2006.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 765 - Butikscenter ved Christian X.´s Vej og Jyllands Allé i Viby samt tillæg nr. 86 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. september 2006.
  Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  14. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe om, at ved udarbejdelse af kommende lokalplaner og afgivelse af byggetilladelser indføres bestemmelse om, at Arbejdstilsynets regler vedr. beboelse/ophold på byggepladser altid skal overholdes

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Teknik og Miljø.

  Lukket dagsorden

  15. Salg af grund i Stavtrup

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Teknik og Miljø.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code