Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 11. oktober 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen og Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Offentligt udbud af arealer på De Bynære Havnearealer – Pier 2/den nordlige bastion

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  2. Kombineret udlejning i Bispehaven

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  3. Kombineret udlejning i Herredsvang

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  4. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 771. Boligområde ved Asmusgårdsvej i Elsted

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. oktober 2006.

  5. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 779. Område til boiger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. Tillæg nr. 94 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  6. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 781 - kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand - samt tillæg nr. 96 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. oktober 2006.

  7. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 793 - Bydelscenter ved Bazar Vest, Edwin Rahrs Vej, Brabrand - samt tillæg nr. 104 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  8. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune indfører en afgift på stilladsreklamer og tilsvarende byggepladsreklamer

  Udvalgets erklæring vedtaget således, at afgifterne vil indgå i retningslinierne for råden og vejareal, der for tiden er under revision og snart forventes forelagt for byrådet. Byrådet tager endelig stilling til afgifterne samtidig med, at de tager stilling til retningslinierne.
  Marc Perera Christensen og Margrethe Bogner kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Venstre tog forbehold vedrørende afgiftens størrelse.

  9. Iværksættelse af forudgående offentlig høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. oktober 2006.
  Niels Brøchner kunne ikke tiltræde indstillingen.

  10. Endelig vedtagelse. Forslag til en højhuspolitik for Århus Kommune. Revision af kommuneplanens hovedstruktur - et tema i afsnittet om det visuelle miljø og byarkitektur. Kommuneplantillæg nr. 84 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. oktober 2006.
  Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold for højhusbyggeri i å-lavningen.

  11. Væksthuse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2006.

  12. Salg af areal til Viby Andelsboligforening - Onsholtvej i Viby

  Den oprindelige indstilling blev vedtaget i overensstemmelse med Magistratens beslutning af 7. august 2006.

  13. Oprettelse af nye sektorer for sundhedsområdet i forbindelse med kommunalreformen

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  14. Udbud af Boligadministration og bygningsdrift

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. oktober 2006 i overensstemmelse med påtegning af 28. september 2006 fra Borgmesterens Afdeling.
  Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten De Rød-Grønne kunne henholde sig til indstillingen fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  15. Ændret organisering af korttidspladser

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Lukket dagsorden

  16. Midlertidig forlængelse af leje- og fremlejeaftalen vedr. Scandinavian Congress Center

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  17. Offentligt udbud af arealer på De Bynære Havnearealer – Pier 2/den nordlige bastion – vilkår i forhold til Ingeniørhøjskolen, Maskinmesterskolen og Arkitektskolens andel af byggeriet

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  18. Køb af ejendom ved Løgten til byudvikling

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  19. Tillægsbevilling vedr. køb af areal til idrætsformål

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code