Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 22. november 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Peter Thyssen og Flemming Knudsen

  Åben dagsorden

  1. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 787. Boligområde ved Kringelled i Gl. Egå. Tillæg nr. 98 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sagerne 3, 4 og 5.

  3. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en mentorordning, hvor cheferne fungerer som mentor for en kvinde, der har tilmeldt sig netværket, og som gerne vil arbejde med ledelse

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sagerne 2, 4 og 5.

  4. Indarbejdelse af ligestilling i al planlægning og forvaltning, herunder ved nedsættelse af udvalg og udpegning af medlemmer til udvalg i Århus Kommune og Århus Havn

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sagerne 2, 3 og 5.

  5. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser og komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret, og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget. Behandlet sammen med sagerne 2, 3 og 4.

  6. Aftale om køb af erhvervsserviceydelser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. november 2006 med den ændring, at kontraktsperioden fortsættes til et år.
  Borgmesteren udarbejder notat til byrådet.

  7. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser o. lign.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006

  Henvist til behandling i Kulturudvalget. Hans Halvorsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  9. Ansøgning om forhøjelse af taksterne for taxikørsel med 4,2 %

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. november 2006.
  Der orienteres i udvalget om arbejdet med ny taxaordning.

  10. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. november 2006.
  Spørgsmål til sagen stillet af byrådet besvares i Teknisk Udvalg.

  11. Godkendelse til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 711, - Boligområde øst for Bredgade i Malling samt tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 778. Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup. Tillæg nr. 93 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. november 2006.

  13. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 796 - Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. november 2006.

  14. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om situationen ved Århus Sporveje.

  Udvalgets erklæring vedtaget.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten De Rød-Grønnes beslutningsforslag.

  15. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune ikke forudsætter at busdriften udbydes i fri konkurrence

  Udvalgets erklæring vedtaget. Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten De Rød-Grønnes beslutningsforslag.

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 760 - Erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev samt tillæg nr. 82 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. november 2006.
  Behandlet sammen med sag 17.

  17. Byggemodning af lokalplan nr. 760 - Erhvervsområde til transporterhverv ved Årslev

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. november 2006.
  Behandlet sammen med sag 16.

  18. Anlægsbevilling til etablering af rekreative anlæg i tilknytning til den kommende engsø i Egådalen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. november 2006.

  19. Thunøgade 14, Århus C – opførelse af beboelsesbygning i 4 etager med 3 lejligheder

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. november 2006.

  20. Aftale mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. november 2006.

  21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 774. Boligområde ved Snapagervej i Åby. Tillæg nr. 50 til kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. november 2006.

  22. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  23. Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. november 2006. Behandlet sammen med sag 24.

  24. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at foranledige en undersøgelse af omfang og årsager til prostitution blandt unge drenge samt iværksætter og koordinerer en oplysningskampagne om HIV og prostitution rettet mod unge i folkeskolens afgangsklasser

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. november 2006. Behandlet sammen med sag 23.

  25. Indgåelse af decentraliseringsaftale som følge af etableringen af det fælles IT-service og supportcenter (IT-SOS)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. november 2006.

  26. Forslag fra Socialdemokraternes og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at straks efter 1. januar 2007 påbegyndes arbejdet med at fastlægge linjeføringen af "den sydlige ringvej" - også kaldet Bering-Beder vejen.

  Sagens behandling blev udsat.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  Lukket dagsorden

  27. Skejby Sygehus

  Sagens behandling blev udsat.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  28. Salg af areal ved Skt. Johannes Allé

  Sagens behandling blev udsat.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til byrådet.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code