Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 6. december 2006

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Socialdemokraternes og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at straks efter 1. januar 2007 påbegyndes arbejdet med at fastlægge linjeføringen af "den sydlige ringvej" - også kaldet Bering-Beder vejen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  2. Anlægsbevilling til IT-udgifter i forbindelse med overtagelse af opgaver fra Århus Amt mv.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006. Borgmesteren udarbejder notat til byrådet.

  3. Gennemførelse af projekt for 36 plejeboliger og serviceareal ved Lokalcenter Rosenvang

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  4. Multimediehuset – status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  5. Godkendelse af aftale med Viby Andelsboligforening om ombygning af Søndervangen 90, Viby J. til et bofællesskab med 20 almene boliger og et serviceareal – og kommunal overtagelse af ejendommen før ibrugtagning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  6. Godkendelse til opførelse af et bofællesskab med 12 almene boliger og tilknyttet serviceareal ved Hejredalsvej 144 i Brabrand med den selvejende institution ”Bofællesskabet Birkedalen” som byg- og driftsherre

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  7. Støtte til 3 almene familieboliger, beliggende Bildbjergvej, Christiansbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 763 - Boligområde ved Vintervej og Sommervej i Hasle

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  9. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 787. Boligområde ved Kringelled i Gl. Egå. Tillæg nr. 98 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.

  10. Temadebat om Den Internationale Tænketanks arbejde.

  Byrådet drøftede sagen.

  11. Godkendelse af aftale om opgaveløsning for Samsø Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  12. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2008-2011 samt forslag til analyser

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Ændringsforslaget skal indgå i behandlingen af sagen i Økonomiudvalget: "Ændringsforslag til pkt. 12. Der indføres et nyt pkt.11 i tidsplanen: 11. Først budgetforslag fra de politiske partier - fristen er 1. behandlingen af budgettet. De efterfølgende punkter nummmerers fortløbende."

  13. Service- og kvalitetsstrategi for Århus Kommune 2006-2009

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  14. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo september 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006. Borgmesteren udarbejder notat til byrådet.

  15. Tillægsbevilling til Borgmesterens Afdelings Budget for 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  16. Tilskud: Erhvervsdrivende fond for Væksthus Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  17. Handlingsplan for kønsmæssig ligestilling med hensyn til rekruttering af chefer

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.
  Behandlet sammen med sagerne 18, 19 og 20.

  18. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en mentorordning, hvor cheferne fungerer som mentor for en kvinde, der har tilmeldt sig netværket, og som gerne vil arbejde med ledelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.
  Behandlet sammen med sagerne 17, 19 og 20.

  19. Indarbejdelse af ligestilling i al planlægning og forvaltning, herunder ved nedsættelse af udvalg og udpegning af medlemmer til udvalg i Århus Kommune og Århus Havn

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Behandlet sammen med sagerne 17, 18 og 20.

  20. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Byråd beslutter, at når der i kommunalt regi nedsættes råd, nævn, kommissioner, udvalg, bestyrelser og komiteer og lignende, skal begge køn være repræsenteret, og det underrepræsenterede køn med mindst to repræsentanter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Behandlet sammen med sagerne 17, 18 og 19.

  21. 48 plejeboliger på Ceres Allé - støttetilsagn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.
  Der tages en principiel drøftelse af sagen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Behandlet sammen med sag 38.

  22. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  23. 56 plejeboliger ved Vestervang - støttetilsagn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  24. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger – støttetilsagn til ombygning til plejeboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  25. Anlægsbevilling til ombygning af beskyttede boliger til plejeboliger ved Lokalcenter Sabro

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  26. 36 plejeboliger med serviceareal i Mårslet - anlægsbevilling til projektering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  27. Forslag til ny samdrift af lokalcentre samt reduktion fra 3 til 2 regioner i Sundhed og Omsorg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  28. Modernisering af den Selvejende Institution, Plejehjemmet Kløvervangen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. november 2006.
  Venstre ophævede deres forbehold.

  29. Finansiering af merudgifter til øvelokaler for rytmisk musik – Tomsagervej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  30. Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus

  Henvist til behandling i Kulturudvalget.

  31. Om- og udbygning af det rytmiske spillested VoxHall

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. november 2006.

  32. Overtagelse af opgaven vedr. udstedelse af pas og kørekort fra staten samt status på større projekter

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. november 2006.

  33. Rapport om Bymuseet - herunder dækning af museets forventede driftsunderskud i 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. november 2006. Hans Halvorsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  34. Ændringer i administrationen af hjælpemiddelområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. november 2006.

  35. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om kommunens beskæftigelsesindsats for kontanthjælpsmodtagere

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget, jf. erklæring af 30. november 2006. SF og Ø henholdt sig til beslutningsforslaget.

  36. Udmøntningsaftale mellem Århus Kommune og Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik)

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  37. Tillægsbevilling til vintervedligeholdelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.

  38. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 773, Højt hus til boliger ved Ceres Allé og Århus Å, samt tillæg nr. 90 til kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. november 2006.
  Der tages en principiel drøftelse af sagen i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Behandlet sammen med sag 21.

  39. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedrørende etablering af et Århus-center for økologiske fødevarer

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.

  40. Arealudlæg til støjende fritidsaktiviteter – principbeslutning om det videre forløb

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. november 2006.
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  41. Ressourcer til styrkelse af grundsalget og byggesagsbehandlingen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. november 2006.

  42. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af forsøg med, at hyrevogne/taxaer kan anvende busbanerne på lige fod med busserne.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  43. Orientering om afgørelser i januar kvartal 2006

  Taget til efterretning.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code