Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 20. december 2006

  Mødereferat

  Fraværende: Bünyamin Simsek.

  Åben dagsorden

  1. Kommunalt støttede buskort

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  2. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 767 - Golfbane ved Lyngbygård samt tillæg nr. 88 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  3. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 763 - Boligområde ved Vintervej og Sommervej i Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.

  4. Multimediehuset – status og valg af udbudsform, endelig placering, fastlæggelse af kerneværdier m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.

  5. Tillægsbevilling til driftsområdet for Børn og Unge i 2006

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.

  6. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. Permanentgørelse af forsøg med udvidet åbningstid samt lempede krav til gulvareal

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  7. Procedure og tidsplan for budgetlægningen for 2008-2011 samt forslag til analyser

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper fastholdt forslaget om, at der nedsættes en velfærdskommission.

  8. Service- og kvalitetsstrategi for Århus Kommune 2006-2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.
  Enhedslisten De Rød-Grønne stemte imod. Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  9. Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven

  Henvist til behandling i Kulturudvalget. Behandlet sammen med sag 10.

  10. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der indføres samme praksis som i Københavns Kommune i forhold til hvad og hvilket formål midlerne i folkeoplysningspuljen kan anvendes til, således at religiøse foreninger ikke kan modtage støtte herfra på baggrund af deres øvrige aktiviteter, herunder guddyrkelse.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget. Behandlet sammen med sag 9.

  11. Tillægsbevilling som følge af forventet regnskab for 2006 for Århus Sporveje

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. december 2006.

  12. Grundlag for virksomhedskontrakter i Teknik og Miljø

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  13. Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  14. Fastsættelse af gebyr til finansiering af indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet samt heraf følgende nedsættelse af vandtaksten

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  15. Opkøb af jord - strategi og finansiering

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  16. Tillægsbevilling til gårdforbedring i karré 217 - afgrænset af Nørregade, Sjællandsgade, Anholtsgade og Norsgade

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  17. Endelig vedtagelse af forslag til Dispositionsplan for Byvækstområder i Skødstrup-Løgten

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  18. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser o. lign.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.

  19. Godkendelse til endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 711, - Boligområde øst for Bredgade i Malling samt tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.

  20. Udmøntningsaftale mellem Århus Kommune og Trafikselskabet i Region Midtjylland (Midttrafik)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  21. Tillægsbevilling for 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat til byrådets medlemmer.

  22. Optagelse af lån til udvidelse af plejeboliger samt bemyndigelse til godkendelse af fremtidige lån

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. december 2006.

  23. Forslag til ny samdrift af lokalcentre samt reduktion fra 3 til 2 regioner i Sundhed og Omsorg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006 med det ændringsforslag fra Socialdemokraterne om, at samdrift på Møllestien, Vestervang og Carl Blochs Gade samt Fuglebakken, Bjerggården og Åbygård udtages af udvalgserklæringen og tilbagesendes udvalget til fornyet behandling.

  24. Tillægsbevillingsansøgning til budget 2006 og budget 2007-2010 (Forventet regnskab 2006 og justering af budget 2007-2010)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. december 2006.

  25. Afslutning af anlægsregnskaber vedr. Filmby Århus og ARoS samt orientering om voldgiftssager

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. december 2006.
  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  26. Ny lokalplan til erstatning for gældende lokalplan 643 - Filmby Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. december 2006.
  Venstre havde dog som mindretal følgende forudsætninger for sin tiltrædelse:
  At der fremlægges en erhvervsstrategi for filmbyen inden 1. maj 2007, at der ikke udlejes efter den nye og bredere anmeldelsesbestemmelse og at den nye anmeldelsesbestemmelse tilpasses strategien.

  27. Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. december 2006.

  28. Forslag til byrådsbeslutning fra Enhedslisten De Rød-Grønne om at Århus Kommune tager ansvaret i bestræbelserne på indsats mod racistisk vold.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling

  29. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres byrådsgruppe om at Århus Kommune skal tilbyde borgerne en internetbaseret selvbetjening ved bestilling af beboerparkering.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  30. Anmodning fra Uffe Elbæk om udtræden af Århus Byråd fra 1. januar 2007

  Anmodningen blev imødekommet.

  Lukket dagsorden

  31. Forlængelse af forpagtningsaftale vedrørende restaurant Thors Mølle

  Anmodningen blev imødekommet.

  32. Køb af areal på ca. 6 ha ved Harlev til byudvikling

  Anmodningen blev imødekommet.

   
   

  Opdateret: 23.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code