Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. januar 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Kommunalt støttede buskort

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. januar 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold over for de foreslåede takststigninger.

  2. Revideret instruktion vedrørende kunstnerisk udsmykning af kommunalt byggeri

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  3. Kommissorium for udvalg vedr. ny styreform

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. januar 2007 med det ændringsforslag, som blev stillet af Enhedslisten De Rød-Grønne: "At udvalget vurderer mulighederne for at forbedre byrådsmedlemmernes arbejdsvilkår, herunder især forbedrer muligheden for at de enkelte byrådsgrupper får assistance i sagsforberedelsen".

  4. Fælles virksomhedsmodel mv. for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Hjørnegrunden Gustav Wieds Vej/Langelandsgade – opførelse af forskningscenter under Aarhus Universitet (iNANO Center Aarhus Universitet)

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  6. Godkendelse af igangsætning af kommune- og lokalplanlægning for et byvækstområde ved Kolt Østervej i Hasselager-Kolt på baggrund af dispositionsplan herunder forelæggelse af resultat fra forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  7. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 768 - Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  8. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 772, Etageboligbebyggelse ved Sønderhøj i Viby, samt tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  9. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 784, Boligområde ved Ormslevvej og Jarlsmindevej i Stavtrup. Indeholder Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 788 - Erhvervsområde ved Torshøjvej i Hasselager-Kolt. Indeholder Tillæg nr. 99 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  11. Forslag til ny samdrift af lokalcentre samt reduktion fra 3 til 2 regioner i Sundhed og Omsorg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. januar 2007 med stemmerne 29 for og 1 imod (Enhedslisten De Rød-Grønne).

  12. Bevaring af Åby Bibliotek

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  Lukket dagsorden

  13. Viby Badmintonhal – omlægning af realkreditlån

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. december 2006.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code