Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 28. marts 2007

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Sundhedsaftale mellem Århus Kommune og Region Midtjylland, 2007-2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. marts 2007.

  2. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at der bliver taget initiativ til at starte en proces, der ændrer Grundlisteudvalgets fremgangsmåde i forhold til at udpege domsmænd

  Forslaget vedtaget.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  3. Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006 - 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. marts 2007.

  4. Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. børn og unge efter Anbringelsesreformens iværksættelse 1.1. 2006

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  5. Videreførelse af Bycykelordningen i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. marts 2007.
  Indstillingens punkt 2 kunne ikke tiltrædes.
  Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 2.
  Niels Brøchner kunne kun tiltræde indstillingens punkt 2.

  6. Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn. Projekterings- og anlægsbevilling

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Rekreativ vision for Århus Å mellem Brabrand Sø og Århus Havn

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. marts 2007

  8. Tandervej 6A, Mårslet – ombygning og udvidelse af butiksbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Restbyggemodning og salg af erhvervsområde i Stavtrup. Lokalplan 428

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2007

  10. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 717 - Boligområde mellem Århus Å og Søren Frichs Vej, Århus Midtby, samt tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Elsted, lokalplan 771, byggemodning og salg af 65 villaparceller

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 793, Bydelscenter ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand - samt forslag til tillæg nr. 104 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 796, Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2007

  15. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe om, at ved udarbejdelse af kommende lokalplaner og afgivelse af byggetilladelser indføres bestemmelse om, at Arbejdstilsynets regler vedr. beboelse/ophold på byggepladser altid skal overholdes

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. marts 2007.

  16. Renovationsgebyr for affalds-øer

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. marts 2007.

  17. Jagter og regulering af vildt på Århus Kommunes arealer

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. marts 2007.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.

  18. Diverse ændringer af Elmegårdsvej, Kaløvej og Bushøjvej samt sti i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. marts 2007.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold vedrørende Kaløvej.

  19. Anlægsbevilling - projektplan for de Mezas Vej - Frederiks Allé

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 22. marts 2007.

  20. Økonomiske retningslinjer for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger efter den 1. januar 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. marts 2007.

  21. Århus Kommunes kvote for nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2007 samt overslag for 2008 til 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. marts 2007.

  22. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 4. kvartal 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. marts 2007.

  23. Redegørelse vedrørende tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2006 samt den årlige afrapportering vedrørende magtanvendelse. Herunder indstilling om at der fra 2007 gennemføres tilsyn i hele frit valgs området

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Notat udarbejdes af Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  24. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning

  Henvist til Kulturudvalget så vidt angår indstillingens punkt vedrørende Brobjergskolen . Den øvrige del af indstillingen vedtaget.

  25. Ændring af status fra kommunal til selvejende institution for Vuggestuen Lindegården, Pannerupvej 7, Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. marts 2007

  26. Den fremtidige organisering af Rådgivning og Specialpædagogik

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. marts 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen..

  27. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn og Unge

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. marts 2007.

  28. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om nedsættelse af en udviklingsgruppe, som skal udarbejde forslag til en handlingsplan, der kan danne grundlag for etablering af et betydeligt antal familieboliger i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Teknik og Miljø

  29. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper om at Århus Kommune giver alle kontanthjælpsmodtagere, som støder imod 300 timers reglen den 1. april 2007, et kompetencegivende kursus/målrettet uddannelsesforløb med henblik på at få ordinært job

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse

  Lukket dagsorden

  30. Aflysning af deklarationer med tilbagekøbsklausul – to ejendomme i Åby

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse

  31. Salg af byggeret fra Langelandsgade 139

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse

  32. Aflysning af tilbagekøbsklausul på ejendom i Århus N

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Sociale forhold og Beskæftigelse

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code