Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 18. april 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Niels Brøchner og Tatiana Sørensen.

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra Bjørn Kristensen om udtræden af Århus Byråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2007.

  2. Anmodning fra Louise Gade om orlov fra Århus Byråd på grund af barsel

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2007.

  3. Optimering af koncertfaciliteter - Fase 1: Anlægstiltag på Vestereng forud for koncerter i 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2007.
  Der tages en principiel drøftelse i Teknisk Udvalg

  4. Århus Havns regnskab 2006, opdateret budget 2007 samt overslag 2008 og 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Århus Havns indstilling af 27. marts 2007.

  5. Forslag til byrådsbeslutning fra Enhedslisten De Rød-Grønne om at Århus Kommune tager ansvaret i bestræbelserne på indsats mod racistisk vold.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Debatoplæg om Børne- og ungepolitik

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 7.

  7. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe. Principiel debat om, hvordan fremtidens daginstitutioner skal se ud i Århus Kommune samt samarbejdet mellem institutioner og folkeskoler

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 6.

  8. Bevillingsmæssige konsekvenser ved oprettelsen af Teknik og Miljø (3): Nye decentraliseringsordninger m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. marts 2007.
  Der orienteres om ordningen i Teknisk Udvalg.

  9. Byggemodning og salg af arealer ved Bushøjvej i Holme

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Sjællandsgade 1, Århus C – ombygning af etagebyggeri – påbygning af ny 3. sal

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Dispensation til opførelse af 24 plejeboliger på Jasminvej 27, Risskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for færdiggørelse af projekt for Rødlundvejs forlængelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Marselisborg Renseanlæg, fosforreduktion og kapacitetsudvidelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. april 2007.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 715. Boligområde ved Gammel Kirkevej i Hjortshøj

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Harlev, lokalplan 775, Byggemodning og salg af 21 villaparceller

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. marts 2007.

  16. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 798. Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. april 2007.

  17. Redegørelse vedrørende tilsynet på Århus Kommunes lokalcentre og plejehjem i 2006 samt den årlige afrapportering vedrørende magtanvendelse. Herunder indstilling om at der fra 2007 gennemføres tilsyn i hele frit valgs området

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. april 2007 på følgende måde:
  Indstillingens punkt 1 og 2 vedtages. Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.
  Indstillingens punkt 3 tilbagesendes til fornyet behandling i Magistraten.
  07-02-2008: Iflg. Jacob Haarup Jørgensen er der fremsendt ny indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  18. Basistilskud fra Kulturudviklingspuljen til Blood Sweat Drum’n’ Bass Big Band

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  19. Udskiftning/reparation af tage på Kasinobygningen, Brobjergskolen og Århus Kunstbygning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2007.

  Lukket dagsorden

  20. Direkte afhændelse af dele af Fiskerihavnen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2007.

  21. Bemyndigelse til direkte afhændelse af dele af fiskerihavnen samt overdragelse af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2007.

  22. Salg af arealer indenfor lokalplan nr. 715 ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2007.

  23. Salg af regnvandsbassin ved Kringelled i Gl. Egå

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 11. april 2007.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code