Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 2. maj 2007

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Salg - 1. udbudsrunde Pier 4 - De Bynære Havnearealer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for byggeriets volumen, manglende hensyntagen til miljøet og udvidelsen af p-pladsen.
  Sagen er behandlet sammen med sag 2.

  2. Salg - 2. udbudsrunde Pier 4 - De Bynære Havnearealer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. april 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen, men tog forbehold for byggeriets volumen, manglende hensyntagen til miljøet og udvidelsen af p-pladsen.
  Behandlet sammen med sag 1.

  3. Offentligt udbud af et areal ved lystbådehavnen - Vestgrunden – til rekreative formål

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. De Bynære Havnearealer – tilvejebringelse af en bebyggelsesplan for de to sydligste øer - Ø3 og Ø4 – på Pier 4

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Debatoplæg om Børne- og ungepolitik

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. april 2007.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 6.

  6. Forslag til byrådsbeslutning fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe. Principiel debat om, hvordan fremtidens daginstitutioner skal se ud i Århus Kommune samt samarbejdet mellem institutioner og folkeskoler

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. april 2007.
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  7. Ankestyrelsens praksisundersøgelse vedr. børn og unge efter Anbringelsesreformens iværksættelse 1.1. 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. april 2007.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 784 - Boligområde ved Ormslevvej og Jarlsmindevej i Stavtrup. Indeholder Tillæg nr. 97 til Kommuneplan 2001.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 805 - Område til butikker og boliger samt erhverv ved Lergravvej og Randersvej. Indeholder Tillæg nr. 109 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. april 2007

  10. Forbedret vandkvalitet i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn. Projekterings- og anlægsbevilling

  Udvalgets erklæring af 18. april 2007 vedtaget

  11. Vejnedlæggelser - dele af kommunevejene Finsensgade, Skarøvænget, Skæringvej samt privat fællesvej på matr.nr. 13d Mejlby By, Mejlby

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2007.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 717 - Boligområde mellem Århus Å og Søren Frichs Vej, Århus Midtby, samt tillæg nr. 89 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2007.
  Henrik Vestergaard og Keld Hvalsø Nedergaard kunne ikke tiltræde indstillingen.

  13. Elsted, lokalplan 771, byggemodning og salg af 65 villaparceller

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2007.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 793, Bydelscenter ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand - samt forslag til tillæg nr. 104 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. april 2007.
  Bünyamin Simsek, Ibrahim Gøkhan, Henrik Vestergaard, Marc Perera Christensen og Niels Brammer kunne ikke tiltræde indstillingen.

  15. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at der udarbejdes en oversigt over opgaver, som kan afvikles eller alternativt reduceres i Magistratsafdelingerne for Sundhed og Omsorg og Børn og Unge

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udformning af en fælles overordnet frivilligpolitik i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Kultur og Borgerservice.

  Lukket dagsorden

  17. Salg - 1. udbudsrunde Pier 4 – økonomiske forhold

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Kultur og Borgerservice.

  18. Salg - 2. udbudsrunde Pier 4 – økonomiske forhold

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Kultur og Borgerservice.

  19. Køb af 4 ejendomme nordvest for Årslev til byudvikling (erhvervsformål)

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Kultur og Borgerservice.

  20. Køb af areal på ca. 5,9 ha ved Harlev til byudvikling

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistraten for Kultur og Borgerservice.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code