Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. maj 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Louise Gade, Susan Arac

  Åben dagsorden

  1. Offentlig fremlæggelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 111 med tilhørende VVM-redegørelse for en forbedret vejforbindelse til Århus Havn - Tunnel under Marselis Boulevard/Adolph Meyers Vej og udvidelse af Åhavevej

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 806 - Område til City-formål ved Vesterbro Torv, Vester Allé, Vestergade og Vesterport, Århus Midtby, samt tillæg nr. 106 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. maj 2007

  3. Århus Kommunes regnskab for 2006

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  4. Anlægsbevilling til forbedring af Århus Kommunes telefonsystem og IT-netværk

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2007

  5. Anlægsbevilling til nedgravede containere i midtbyen til dagrenovation, papir og glas i det offentlige rum

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation for etablering af stiforbindelse mellem Testrup og Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2007

  7. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 754 - Erhvervsområde syd for Lægårdsvej i Lystrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2007

  8. Byggemodning og salg af arealet omfattet af lokalplan nr. 780 i Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2007.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til Teknisk Udvalg.

  9. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Ravnsøvej og Voldbjergvej i Risskov. Indeholder Tillæg nr. 92 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2007

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 800 - Boligområde ved Gammel Landevej og Mosegårdsvangen i Spørring

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. maj 2007.

  11. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 810 - boligområde ved Olof Palmes Allé i Skejby, tillæg nr. 112 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. maj 2007

  12. Godkendelse af opløsning af fonden GRAN-Teater for Dans

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. maj 2007
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat..

  13. Basistilskud fra Kulturudviklingspuljen til Blood Sweat Drum’n’ Bass Big Band

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. maj 2007
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold. .

  14. Implementering af kvalitetsrapporter i Børn og Unge

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  15. Orientering vedr. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om ”Opfølgning i forhold til unge på kontanthjælp”

  Taget til efterretning.
  Der vil blive orienteret om sagen i Beskæftigelsesudvalget.
  Socialdemokraternes og Enhedslistens De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold for det andet at i indstillingen.

  16. Orientering vedr. Ankestyrelsens undersøgelse: Førtidspension efter arbejdsevnemetoden

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Undersøgelse af den sociale polarisering mellem indbyggerne i Århus

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  18. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at ferieplanen for folkeskolen ændres fra skoleåret 2007/2008 eller snarest muligt derefter, således at der er almindelig skolegang den 1. maj. I stedet gøres H.M. Dronningens fødselsdag den 16. april til en fridag.

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Forslag fra Socialdemokraternes,- SFs- og Enhedslistens byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at der udarbejdes et CO2-regnskab for Århus Kommune:

  Sagens behandling blev udsat.

  20. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at Borgmesterens Afdeling fremlægger forslag til proces for anlægsprioriteringer i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  21. Forespørgsel fra Venstres, Det Konservative Folkepartis, Dansk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til borgmesteren omkring de kommende kommunale økonomiforhandlinger mellem KL og Folketinget.

  Borgmesteren besvarede forespørgslen.
  Juridisk Afdeling udarbejder notat.

  22. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Huset i Vester Allé bevares.

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Fritids- og ungdomsskoleplan for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  Lukket dagsorden

  24. Anlægsbevilling vedrørende nyt kundeafregningssystem til Affald og Varme samt Vand og Spildevand

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  25. Salg af kommunal ejendom i Viby J.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code