Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 15. august 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Kate Runge

  Åben dagsorden

  1. Oplysnings- og holdningskampagne mod prostitution

  Ændringsforslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe om at mindske efterspørgslen efter seksuelle ydelser fra prostituerede med særligt fokus på indsatsen rettet mod potentielle førstegangskøbere blev af Det Konservative Folkeparti foreslået ændret til, at det skulle være med særligt fokus på unge førstegangskøbere.
  Det Konservative Folkepartis ændringsforslag blev vedtaget med 12 stemmer for, 3 imod (DF, SF) og 11 undlod at stemme. (S).
  Enhedslisten De Rød-Grønnes ændringsforslag vedrørende det første og tredje at i indstillingen tilrettet med Det Konservative Folkepartis ændring blev vedtaget med 26 for, 1 imod (DF) og 2 undlod at stemme (SF).
  Det andet at i indstillingen blev ikke vedtaget med 27 stemmer mod 2 (SF).

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af kampagne mod prostitution

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. juni 2007.

  3. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at pendlere, studerende og fuldtidsarbejdende kommer foran i boligkøen.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at renovationsafgiften på kolonihaver ændres, så den kun opkræves for den periode, hvor det er tilladt at bo i kolonihaverne

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning at Århus bliver europæisk kulturby 2017

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  Ændringsforslag fra Venstres byrådsgruppe indgår i behandlingen af sagen.

  6. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Tilpasning af skolestrukturen i Vestbyen

  Henvist til Børn og Unge-udvalget for så vidt angår indstillingens punkter 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 og 20. Den øvrige del af indstillingen vedtaget.
  Dorthe Laustsen og Keld Hvalsø Nedergaard tog forbehold.
  Cemal Metin erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  8. Anlægsbevilling til finansiering af analyser vedr. Multiarena

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007

  9. Driftstilskud til DGI-Huset

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juli 2007.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Ivan Dybvad erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  10. Etablering af klatrecenter i Gellerupbadets springbassin samt kommunegaranti på lån

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juli 2007.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  11. Lyseng Idrætsanlæg – genopretning og udvidelse af svømmehal m.v.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget
  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  12. Multimediehuset - bygningsmæssig drift og vedligehold samt personale- og it-mæssige konsekvenser

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2006
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  13. Principindstilling om ny struktur for betjeningssteder for Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  14. Udvidelse af Kontrolgruppen.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  15. Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr.

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  16. Århus Kommunes politik vedrørende unge og rusmidler

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet strategi til bekæmpelse af narkotikamisbruget i byen.

  Sagens behandling blev udsat.

  18. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 4. kvartal 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juli 2007

  19. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

  Sagens behandling blev udsat.

  20. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning at der søges nedsat en projektgruppe med formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel

  Sagens behandling blev udsat.

  21. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om Århus Kommunes anvendelse af specialiseret revalidering

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007

  22. Afvikling af venteliste til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Tillægsbevilling til anlægsbevilling til omlægning af Mølleparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007

  24. Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 107 til Kommuneplan 2001 - Udvidelse af Århus Universitetshospital, Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 712. Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P. Larsens Vej i Brabrand med forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  26. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg samt tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 790 - Boligområde ved Gustav Holms Vej og Grenåvej i Vejlby-Risskov samt tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juli 2007

  28. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 799 - Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juli 2007

  29. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole

  Sagens behandling blev udsat.

  30. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 809. Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juli 2007

  31. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 815

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007 med opfordring til, at der afholdes offentligt møde.
  Enhedslisten De Rød-Grønne tog forbehold vedrørende udvidelse af volumen.

  32. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 816. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby - 2. udbudsrunde. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 816

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007 med opfordring til, at der afholdes offentligt møde.

  33. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 817 - Boligbebyggelse på Olof Palmes Allé 42 og kommuneplantillæg nr. 117

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007

  34. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C – opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. august 2007.

  35. Idékonkurrence for Bispetorvet. Tillægsbevilling - Restaurering af sandstensmur og belysning omkring Bispetorvet

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Planstrategi 2008 samt lokal Agenda 21-redegørelse - Godkendelse til offentlig fremlæggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. august 2007.

  37. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg -­ forøget anskaffelsessum

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Finnebyen.

  Sagens behandling blev udsat.

  39. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Århus får en arkitekturpolitik og kvalitet i byudviklingen.

  Sagens behandling blev udsat.

  40. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om afholdelse af en konference om drengene i folkeskolen

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om indførelse af undervisning i førstehjælp i folkeskolens ældste klasser samt til lærerne i Århus Kommunes skoler

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  42. Fusion af Forskerpark Aarhus A/S og IT-Huset Katrinebjerg A/S

  Sagens behandling blev udsat.

  43. Køb af en del af Godsbanen – ca. 43.000 m2 med bygninger

  Sagens behandling blev udsat.

  44. Samarbejdsaftale med ejendomsmæglere om salg af Kommunens erhvervsgrunde

  Sagens behandling blev udsat.

  45. Kaserneboulevarden 23, Århus C – overtagelse af bevaringsværdig villa

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code