Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 29. august 2007

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Afvikling af venteliste til tilbud for voksne med handicap

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  2. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der tilføjes punkter til retningslinier for udbud og udlicitering af opgaver i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  3. Udbud af opgaver i Århus Kommune 2008-2011

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. august 2007.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for det andet at i indstillingen.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Økonomiudvalget drøfter principperne om udbud af opgaver, som løses af daghøjskolerne.

  4. Århus Kommunes politik vedrørende unge og rusmidler

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. august 2007.

  5. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en overordnet strategi til bekæmpelse af narkotikamisbruget i byen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. august 2007.

  6. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  7. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning at der søges nedsat en projektgruppe med formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  8. Afvikling af venteliste til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  9. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg samt tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007.

  11. Idékonkurrence for Bispetorvet. Tillægsbevilling - Restaurering af sandstensmur og belysning omkring Bispetorvet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 9. august 2007.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold med bemærkning om, at der ikke indsættes begrænsning i forhold til p-pladser.

  12. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg -­ forøget anskaffelsessum

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  13. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Finnebyen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Århus får en arkitekturpolitik og kvalitet i byudviklingen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om afholdelse af en konference om drengene i folkeskolen

  Forslaget vedtaget

  16. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om indførelse af undervisning i førstehjælp i folkeskolens ældste klasser samt til lærerne i Århus Kommunes skoler

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  17. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. august 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  18. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  19. Tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2007 til kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2007.

  20. Lyseng Idrætsanlæg – genopretning og udvidelse af svømmehal m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2007.
  Hans Skou erklærede sig inhabil.

  21. Principindstilling om ny struktur for betjeningssteder for Borgerservice og Biblioteker i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2007.

  22. Udvidelse af Kontrolgruppen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat til byrådet.

  23. Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 23. august 2007.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  24. Vejplan 2007

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  25. Cykelhandlingsplan - en plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune, til endelig vedtagelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  26. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 794, Boligområde øst for Nymarksvej i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13 august 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat..

  27. Skødstrup, del af matr.nr. 10 a m.fl. Skødstrup By, Skødstrup - byggemodning og salg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2007.

  28. Lokalplan 802, Gl. Silkeborgvej i Framlev, byggemodning og salg af erhvervsområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. august 2007.

  29. Revision af "Retningslinjer for råden over vejareal m.m. i Århus Kommune" samt bortfald af afgift på salg af pølser

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. august 2007.

  30. Renholdelse i Århus Midtby og langs de større indfaldsveje

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. august 2007.

  31. Den fremtidige energispareindsats i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. august 2007..

  32. Begrønning af Århus Midtby, 2. etape - anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til træplantning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. august 2007.

  33. Vejnedlæggelser og nedklassificeringer i henhold til lokalplaner: - del af privat fællesvej Kringelled, del af kommunevej Ingerslevvej, del af kommunevej Nordlandsvej, privat fællessti (tidligere Artillerivej), samt offentlig vejareal ved Silkeborgvej 260

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. august 2007 .

  34. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning at reglerne for de politiske reklamer i det opstillede byinventar ændres, således at disse regler bringes på niveau med de fleste andre danske kommuner.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  35. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en ekstern analyse af sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  36. ”Digitalt liv i byen” – et strategisk forskningscenter inden for oplevelsesøkonomien

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden





  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code