Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 12. september 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Karen Juul

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en ekstern analyse af sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om nedsættelse af en udviklingsgruppe, som skal udarbejde forslag til en handlingsplan, der kan danne grundlag for etablering af et betydeligt antal familieboliger i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Århus Kommunes IT-strategi.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. september 2007.

  4. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. september 2007.

  5. Grundsalget i 2006 og salgspriser for kommunens erhvervsgrunde 2007

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Salg af kommunale ejendomme i overensstemmelse med Budget 2007

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Kombineret udlejning i Gellerup og Toveshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. august 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  8. Afgiftsprojekter på affaldsområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. august 2007

  9. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 798. Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 810. Boligområde ved Olof Palmes Allé i Skejby. Tillæg nr. 112 til kommuneplanen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  11. Renovering af Rådhusparken

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. august 2007.
  Behandlet sammen med sag 12.

  12. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at gøre Rådhusparken til et bedre bindeled mellem Frederiks Allé og Park Allé ved springvandet Agnete og Havmanden

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. august 2007.
  Behandlet sammen med sag 11.

  13. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at renovationsafgiften på kolonihaver ændres, så den kun opkræves for den periode, hvor det er tilladt at bo i kolonihaverne

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. august 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe henholdt sig til forslaget.

  14. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 712. Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P. Larsens Vej i Brabrand med forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. august 2007.

  15. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af bevarende lokalplan for Finnebyen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. september 2007.

  16. Forslag til kvalitetsstandarder 2008 for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2007.
  Venstre og Det Konservative Folkeparti kan ikke tiltræde indstillingens punkt 3. Det Konservative Folkeparti tog forbehold for indstillingens punkt 5.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kan ikke tiltræde indstillingen.

  17. Musikhuset Aarhus: Fondsbidrag til kunstprojekt og lydudstyr, udvidelse af lejemålet til Det Jyske Musikkonservatorium samt betaling af dækningsafgift.

  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling for så vidt angår indstillingens punkt 6

  18. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Århus i 2008.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  19. Sammenlægning af den selvejende institution behandlingshjemmet Dalgaarden og afdeling Åhaven.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  20. Afvikling af venteliste til tilbud for voksne med handicap

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2007.
  Behandlet sammen med sag 21.

  21. Afvikling af venteliste til døgn- og aflastningstilbud for børn med handicap

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. september 2007.
  Behandlet sammen med sag 20.

  22. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der på Århus Kommunes aktivitetscentre for voksne med handicap gives mulighed for ugentlig træffetid med en sagsbehandler.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  23. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune skal udbyde særlige kursusforløb målrettet børn med søskende med handicap.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  24. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om fritagelse for betaling af dækningsafgift for kommunale almene ældre- og plejeboliger samt plejehjem og beskyttede boliger.

  Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2007.

  Lukket dagsorden

  25. Salg af Silkeborgvej 260, 8230 Åbyhøj

  Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2007.

  26. Køb af areal på ca. 17,2 ha ved Harlev til byudvikling

  Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2007.

  27. Køb af areal på ca. 22 ha ved Spørring til byudvikling

  Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2007.

  28. Aflysning af deklarationer med tilbagekøbsklausul – to ejendomme i Åby

  Forslaget fremsendes til budgetforhandlingerne i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. september 2007.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code