Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 26. september 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Susan Arac, Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes og Socialistisk Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der tilføjes punkter til retningslinier for udbud og udlicitering af opgaver i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  2. Rammeaftale 2008 for det sociale område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. september 2007.
  Borgmesteren og rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  3. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 812 - erhvervsområde ved Årslev etape 2- med tilhørende miljøredegørelse samt tillæg nr. 118 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. september 2007.

  4. Sammenlægning af den selvejende institution behandlingshjemmet Dalgaarden og afdeling Åhaven.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. september 2007.

  5. Beskæftigelsesplan for Jobcenter Århus i 2008.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007.

  6. Projektbevilling til tilbygning Grøndalsvej 1 med baggrund i analyse af magistratsafdelingernes lokaleforhold.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  7. Anvendelse af grønne områder til arrangementer - administrationsgrundlag, betalingsmodel og retningslinier for godkendelse af arrangementer.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 8.

  8. Optimering af arrangementsfaciliteter - Fase 2: Anlægstiltag på Tangkrogen fra efterår 2008.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 7.

  9. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  10. Bymandsvej 19 – 27, Lisbjerg – sammenlægning af 2 andelslejligheder i Lisbjerg Gamle Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. september 2007.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 797 - Parkeringshus ved Århus Sygehus, Peter Sabroes Gade

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 805, område til butikker og boliger, samt erhverv ved Lergravvej og Randersvej i Trige. Indeholder Tillæg nr. 109 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. september 2007.

  13. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 823. Boligområde ved Mejlbyvej i Hårup, samt nedlæggelse af mindre privat fællesvej i lokalplanområdet.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. september 2007.

  14. Offentlig fremlæggelse af lokalplan nr. 826, Boligområde ved Indelukket i Elsted

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. september 2007.

  15. Reduceret jordbehandling (pløjefri dyrkning) på kommunalt ejet landbrugsjord

  Udvalgets erklæring af 19. september 2007 vedtaget.
  Behandlet sammen med sag 16.

  16. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres Byrådsgruppe om reduceret jordbehandling på kommunalt ejet landbrugsjord

  Udvalgets erklæring af 19. september vedtaget.
  Behandlet sammen med sag 15.

  17. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober 2006

  Henvist til Magistraten for så vidt angår udvalgserklæringens punkt 3 og 4 . Den øvrige del af erklæringen vedtaget.

  18. Endelig vedtagelse af Forslag til kommuneplantillæg 107 til Kommuneplan 2001 - Udvidelse af Århus Universitetshospital, Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007 med 24 stemmer for og 2 imod.

  19. Vejplan 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007.

  20. Cykelhandlingsplan - en plan for fremtidens cyklistforhold i Århus Kommune, til endelig vedtagelse

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007.

  21. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrupvej mellem Holme og Tranbjerg samt tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen under henvisning til, at placering af en golfbane i et så naturskønt område er forkert.

  22. Forslag fra Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at Århus får en arkitekturpolitik og kvalitet i byudviklingen.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. september 2007.

  23. Kvalitetsrapport på skoleområdet samt proces og koncept for opfølgning på rapporten

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  24. Tilpasning af skolestrukturen i Vestbyen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 20. september 2007.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen..

  25. Orientering om afgørelser i juli kvartal 2006

  Taget til efterretning.

  26. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006

  Taget til efterretning.

  Lukket dagsorden

  27. Udpegning af formandssuppleant til Huslejenævnene i Århus

  Taget til efterretning.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code