Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. november 2007

  Mødereferat

  Fraværende: Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Godkendelse af helhedsplan for Gellerup og Toveshøj

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  2. Tilpasning af skolestrukturen i Vestbyen ved forslag om lukning af Nordgårdskolen og Frydenlundskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 19. november 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Cemal Metin erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  3. Køb af de private ejendomme: Korsagervej 15 og 17 – 45, 8230 Åbyhøj og Skolebakken 17, 8000 Århus C.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. november 2007..

  4. Nedsættelse af varmetaksten pr. 1. oktober 2006

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Beretningerne om revisionen af regnskabet for året 2006

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat til byrådet.

  6. Organisatorisk samling af lønadministrationen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmesteren udarbejder notat.

  7. Udviklingspolitik for medarbejdere i Århus Kommune i forbindelse med omstillinger herunder besparelser, organisationsændringer og udbud.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingens punkt 3 (løn) og punkt 5 (udbud).

  8. Videreudvikling af Ligestillingsudvalgets handlingsplan 2006-2009, herunder ligestilling i kommunalpolitik

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  9. Omlægning af Udviklingshuset i Borgmesterens Afdeling.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.

  10. Vejlukning af Rungstedvej som forsøg og nedklassificering samt vejlukning af Jørgen Brønlunds Vej som forsøg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Nedlæggelse af Tilst Renseanlæg og etablering af ny hovedledning ved Kolt. Projekterings- og anlægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.

  12. Offentlig fremlæggelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 134 til Kommuneplan 2001 - Erhvervsområde med uddannelsesformål ved Hedeager i Skejby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 804 - Boliger og erhverv ved Værkmestergade i Århus samt tillæg nr. 110 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 817 - Boliger ved Olof Palmes Allé Skejby og Tillæg nr. 117 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 824. Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i Lystrup, tillæg nr. 120 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplanen.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 12. november 2007.

  16. Offentlig fremlæggelse af lokalplan nr. 829, Udvidelse af ARoS-Aarhus kunstmuseum, samt tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  17. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 830, Dagligvarebutik, Viborgvej 163 - 167, Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007.

  18. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om gennemførelse af en ekstern analyse af sagsbehandlingen i forbindelse med byggesager i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Salg af kommunale ejendomme i overensstemmelse med Budget 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. september 2007 med den bemærkning, at årstallene for salg alene er vejledende.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde salg af Havnegade 18-20, City Sleep In.

  20. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 777, Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. Indeholder Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2001.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. oktober 2007 med 26 stemmer for og 2 imod. (Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.)

  21. Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum for antal taxitilladelser

  Sagens behandling blev udsat.

  22. Revision af Århus Kommunes regulativ for husholdningsaffald og regulativ for erhvervsaffald

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. november 2007.

  23. Udvidelse af aktiekapital - Aarhus Lufthavn

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 14. november 2007.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  24. Tættere opfølgning på hjælpen på frit valgsområdet

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  25. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning at Århus bliver europæisk kulturby 2017

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. november 2007.

  26. Godkendelse af vedtægter for Fonden Koreografisk Center Archauz

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at der oprettes et legestuetilbud til fædre på orlov.

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Oprettelse af fædrelegestue

  Sagens behandling blev udsat.

  29. Opførelse af bofællesskaber med 32 boliger på Bronzealdertoften i Hasle - tillægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. november 2007.

  30. Nedsættelse af projektgruppe med det formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. november 2007.
  Behandlet sammen med sag 31.

  31. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning at der søges nedsat en projektgruppe med formål at styrke indsatsen mod tvangsprostitution og menneskehandel

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. november 2007.
  Behandlet sammen med sag 30.

  32. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at Borgmesterens Afdeling iværksætter en ekstern konsulentundersøgelse af, hvad kravet om uændrede løn- og ansættelsesvilkår kan betyde økonomisk for det kommende udbud af busdriften i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  33. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning at kommunalbestyrelsen opfordrer Kommunernes Landsforening til at rejse krav over for regeringen om puljer til markante lønforbedringer til de dårligst lønnede offentligt ansatte.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  34. Køb af areal på ca. 6,4 ha ved Årslev til erhvervsformål samt salg af ca. 9,1 ha. samme sted.

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Kontraktindgåelser med KMD vedrørende en række centrale IT-systemer

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Salg af udlejet grundareal i Universitetsparken

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Salg af Haslegårdsvænget 18-20, 8210 Århus V

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code