Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. januar 2008

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Tillægsbevilling for 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. december 2007.

  2. Århus Kommunes indspil til idéfasen for statens vand- og naturplanlægning.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. januar 2008.
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. januar 2008 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. januar 2008, idet Det Konservative Folkepartis og Venstres byrådsgrupper dog ikke kunne tiltræde den del af indstillingen, som vedrører tidshorisonten for reduktion af kvælstofudledning på 150 tons.
  Et ændringsforslag fra Venstre: "Århus Kommune forpligter sig til i samarbejde med landbrugets lokale organisationer og Danmarks Naturfredningsforening at fremkomme med forslag til en reduktion af 150 tons kvælstofudledning fra landbrugsjorder over en tidshorisont på 10 år. Heri kan indgå udtagning af landbrugsjord til natur i overensstemmelse med Århus Kommunes endelige Planstrategi 2008" blev forkastet med stemmerne 11 for (C og V) og 20 imod.
  Det blev besluttet, at Venstres ændringsforslag medsendes høringssvaret som en mindretalsudtalelse.

  3. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af nye retningslinier for opsætning af reklamebannere.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo september 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. januar 2008.

  5. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. januar 2008.

  6. Delbetænkning vedr. Århus Kommunes fremtidige styreform

  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. januar 2008 har vedtaget:
  Det første at i indstillingen om, at ad hoc-udvalget færdiggør sit arbejde med udarbejdelse af betænkning om ny styreform, kunne ikke tiltrædes.
  Det andet at i indstillingen om at afdække byrådsmedlemmernes tidsforbrug på arbejdet og
  - at arbejde videre med de øvrige punkter i ad hoc-udvalgets kommissorium blev vedtaget.

  7. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at Borgmesterens Afdeling iværksætter en ekstern konsulentundersøgelse af, hvad kravet om uændrede løn- og ansættelsesvilkår kan betyde økonomisk for det kommende udbud af busdriften i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets indstilling af 17. januar 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  8. Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. januar 2008.

  9. Bevilling af flerårigt basistilskud fra Kulturudviklingspuljen til kunstPLUS publishing og Århus Sinfonietta

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. januar 2008.

  10. Tillægsbevillingsansøgning til budget 2007 og budget 2008-2011 (Forventet regnskab 2007 og justering af budget 2008-2011).

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. januar 2008.

  11. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 4. kvartal 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. januar 2008.

  12. Tillægsbevilling vedrørende frilægning af Århus Å på strækningen Immervad - Vester Allé

  Indstillingen tilbagesendt Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i byrådets møde den 23. januar 2008.

  13. Forslag til ændring af ”Regulativ for kontrol med og tømning af bundfældningstanke i Århus Kommune”

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. januar 2008.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 801 - Boligområde ved Egå Mosevej i Egå samt tillæg nr. 108 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 808 - Boligområde ved Råhøjvej i Stavtrup.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. januar 2008.

  16. Vejlukning af Rungstedvej som forsøg og nedklassificering samt vejlukning af Jørgen Brønlunds Vej som forsøg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. januar 2008.

  17. Ændringsforslag til "Plan for forbedring af de offentlige legepladser"

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 10. januar 2008.

  18. Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 799, Erhvervsområde mellem Herredsvej og Sommerlystvej i Skejby

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. januar 2008.

  19. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om redning af Vikingemuseet.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  20. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om demokratiforbedringer i Århus Byråd.

  Henvist til behandling i ad hoc-udvalget og Magistraten.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Lukket dagsorden

  21. Ny leje- og fremlejeaftale vedr. Scandinavian Congress Center

  Henvist til behandling i ad hoc-udvalget og Magistraten.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  22. Salg af Bispevej 33. Tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb

  Henvist til behandling i ad hoc-udvalget og Magistraten.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  23. Salg af udlejet grundareal i Universitetsparken

  Henvist til behandling i ad hoc-udvalget og Magistraten.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  24. Skejby Sygehus

  Henvist til behandling i ad hoc-udvalget og Magistraten.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code