Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 6. februar 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Dorthe Laustsen, Margrethe Bogner, Keld Hvalsø Nedergaard, Claus Thomasbjerg.

  Åben dagsorden

  1. Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart.

  Vedtaget i overensstemmelse med følgende bemærkninger i erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 30. januar 2008:
  - At det ikke er et erklæret mål at udbrede pilotprojektet til alle skoler i Århus Kommune, før det er evalueret.
  - At forsøgsperioden bør udvides med 1 år, såfremt der måtte være skoler, der vælger at udbrede forsøget til 3. klasse.
  - At der bør sikres en bred inddragelse af alle relevante aktører fremadrettet i processen, herunder med arbejdere, forældre, dagtilbud, relevante organisationer m.fl.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kan ikke tiltræde indstillingen. .

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. øget miljøindsats og styrkelse af den kollektive trafik.

  Sagens behandling blev udsat.

  3. Aflysning af deklaration Bjødstrupvej 20, Aarhus tekniske Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.
  Borgmesteren udarbejder notat.

  4. Indstilling fra Folkeoplysningsudvalget om reduktion af lokaletilskuddet for Den Somaliske Familieforening - folkeoplysningsloven

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. januar 2008.
  Det Radikale Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Flemming Knudsen, Steen Bording Andersen, Tatiana Sørensen, Cemal Metin, Laura Hay, Ibrahim Gøkhan og Ali Nuur erklærede sig inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

  5. Udarbejdelse af kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Letbane i Århus-området, etape 1

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. januar 2008.

  6. Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde i forhold til Søften-Skejby Motorvejen samt orientering om besigtigelsesforretning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Lokalplan 59, Hovedvejen/Kolt Skovvej i Hasselager, byggemodning og salg af erhvervsområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 753. Boligområde syd for Ormslevvej, vest for Vestermarken i Stavtrup

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.

  9. Lokalplan 754, Lægårdsvej i Lystrup, byggemodning og salg af erhvervsområde

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 794 - Boligområde øst for Nymarksvej i Mårslet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. januar 2008.

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 812 - Erhvervsområde ved Årslev etape 2 - samt tillæg nr. 118 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 813 - Boligområde ved Onsholtgårdsvej i Viby samt tillæg nr. 121 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.

  13. Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 825 - Udvidelse af golfbane ved Brydehøjvej, Harlev og Tillæg nr. 123 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af planforslagene

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. januar 2008.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 826, Boliger ved Elmehaven i Elsted

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. januar 2008.

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 835. Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst. Tillæg nr. 126 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. januar 2008.

  16. Godkendelse af takster for taxikørsel (nyt takstsystem) samt godkendelse af råderum for antal taxitilladelser

  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling i overensstemmelse med udvalgserklæring af 14. november 2007 med følgende bemærkning:
  Udvalget indstiller, at den ansøgte takstforhøjelse på 4% bevilges.

  17. Banegårdsgade 34/Orla Lehmanns Allé 3 og 7, Århus C – opførelse af tilbygning - etagebebyggelse

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  18. Genopretning af Den Permanente Badeanstalt - ansøgning om udgiftsanlægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  19. Ombygning og indretning af tagetagen på Brobjergskolens A-bygning.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. januar 2008.

  20. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at det for meget indbetalte fjernvarmebeløb på 575 mio kroner plus renter 24 mio kroner tilbagebetales som et engangsbeløb pr. check.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  21. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Århus Kommune ved Det Kommunalpolitiske Topmøde pålægger KL's forhandlere for 2009 at opnå mulighed for en realvækst på linje med udviklingen i det private forbrug.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget.

  Lukket dagsorden

  22. Indstilling om at Århus Kommune ikke accepterer købstilbud fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond på ejendommen Valdemarsgade 20.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code