Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. marts 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Nicolai Wammen.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Venstres, Det Radikale Venstres, Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper og Niels Brammer til byrådsbeslutning om at børneteater-området styrkes økonomisk og kvalitativt i Århus Kommune.

  Byrådet bemærkede, at forslaget er vedtaget i forbindelse med vedtagelse af Kulturpolitikken og henholdt sig hertil.

  2. Projekt ”Fødevareforum” - opfølgning på tidl. byrådsbeslutning.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. februar 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe ønskede at bemærke, at et fødevareforum ikke bør blive en fast driftsopgave.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  3. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus – Byens centrale byrum

  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. marts 2008 for så vidt angår indstillingens tekniske punkter.
  Indstillingens øvrige spørgsmål henvist til Kulturudvalget.

  4. Endelig vedtagelse af Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, herunder opsamling på debatfasen

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Meddelelse af anlægsbevilling på 5,9 mio. kr. til ombygning af Langelandsgade 62 og flytning af vuggestuen Thunøgade 35.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. februar 2008.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Børn og Unge udarbejder notat til byrådet.

  6. Miljøzoneordning i Århus - offentlig høring

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 829, Udvidelse af Aarhus kunstmuseum – AroS – Århus Midtby, samt tillæg nr. 129 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. februar 2008.

  8. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 812 - Erhvervsområde ved Årslev etape 2 - samt tillæg nr. 118 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. marts 2008.

  9. Betaniahjemmet, afskrivning af pantsikkerhed.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 26. februar 2008.

  10. Etablering af produktionscenter for rytmisk musik og spillested i Vester Allé 15.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. februar 2008.

  11. Kulturpolitik 2008-2011.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 28. februar 2008.
  Rådmanden for Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat til byrådet.

  12. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om installation af nødkald.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  13. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune sammenlægger bygningsadministration, bygningsafdelinger, vedligeholdelse og udvikling af kommunale bygninger.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  14. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af et integrationsfremmende tiltag for unge 14-18 årige i Gellerup.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.

  15. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af initiativer rettet mod unges alkoholforbrug.

  Sagens behandling blev udsat.

  16. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om temaplanlægning for de moderne store vindmøller på 100-150 meter.

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Århus Kommunes høringssvar til forslag til Den regionale udviklingsplan 2008 for Region Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. marts 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Lukket dagsorden

  18. Samarbejde med Realdania om Inderhavnen i Århus – Byens centrale byrum/ Multimediehuset på Den Sydlige Bastion m.v.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. marts 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  19. Salg af Bispevej 33. Tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. marts 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code