Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 26. marts 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner, Hans Halvorsen og Kate Runge.

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om iværksættelse af initiativer rettet mod unges alkoholforbrug.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  2. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om temaplanlægning for de moderne store vindmøller på 100-150 meter.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  3. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om indførelse af undervisning i førstehjælp i folkeskolens ældste klasser samt til lærerne i Århus Kommunes skoler

  Forslaget vedtaget

  4. Store Århus begivenheder 2008 og eventpuljen

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Ny hjemmeside for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008. Det konservative Folkeparti tog forbehold for etablering af sprogversioneret hjemmeside.

  6. Forslag om at igangsætte nye analyser og/eller tværgående projekter (porteføljestyring)

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 3. marts 2008. Socialistisk Folkeparti tog forbehold.

  7. Etablering af et nyt udstillingshus - Informationscenter om De Bynære Havnearealer samt nye lokaler til Udviklingssekretariatet i Pakhus 27

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Gellerupbadet - projekteringsbevilling vedr. samlet genopretning og anlægsbevilling vedr. delgenopretning af akustiske forhold m. m.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. marts 2008.

  9. Igangsætning af projektkonkurrence for Multimediehuset m.v. på Den Sydlige Bastion/Inderhavnen i Århus – Byens centrale byrum

  Vedtaget i overensstemmelse med erklæringer fra Teknisk Udvalg af 12. marts 2008 og Kulturudvalget af 11. marts 2008.

  10. Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus).

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  11. Praksisundersøgelse om hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. marts 2008.

  12. Tillæg nr. 131 til Kommuneplan 2001 Anlæg på Århus Havn til behandling af bl.a. olieholdigt affald (Jysk Miljørens A/S)

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Endelig vedtagelse af forslag til Kommuneplantillæg nr. 134 til Kommuneplan 2001 – Erhvervsområde med uddannelsesformål ved Hedeager i Skejby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder og en del af midtbyen i Malling”, som retningsgivende for den videre planlægning i Malling

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Lokalplan 753 Stavtrup. Byggemodning og salg af område til boliger.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 811 - Boligområde mellem Odderbanen og Starupvej i Malling, samt tillæg nr. 124 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  17. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 818 – Boligområde nord for Pannerupvej i Trige.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. marts 2008.

  18. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 821, Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008.

  19. Lokalplan 823, ved Mejlbyvej i Hårup, byggemodning og salg af 108 villaparceller

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  20. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 824. Erhvervsområde ved Lægårdsvej og Møgelgårdsvej i Lystrup. Tillæg nr. 120 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.

  21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 830, Dagligvarebutik, Viborgvej 163 - 167, Hasle

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. marts 2008.

  22. Offentlig fremlæggelse af lokalplanforslag nr. 840 - Dagligvarebutik ved Brombærvej/Framlev Korsvej i Harlev

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008.

  23. Retningslinier for frikøb af tilbagekøbsklausuler

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  24. Miljøcenter Østjylland I/S - udbetaling af provenu

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. marts 2008.

  25. Renovering af Brabrand Boligforening, Afdeling 3, Skovgårdsparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.

  26. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  27. Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde i forhold til Søften-Skejby Motorvejen samt orientering om besigtigelsesforretning

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. marts 2008. Keld Hvalsø Nedergaard, Enhedslisten De Rød-Grønne, kunne ikke tiltræde indstillingen.

  28. Opkøb af jord - strategi og finansiering

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 12. marts 2008.

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 712. Butiks- og erhvervsområde ved Stenbækvej og J.P. Larsens Vej i Brabrand med forslag til tillæg nr. 46 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 5. marts 2008.

  30. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer – Den selvejende institution Sct. Olaf

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.

  31. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om initiativer vedr. indeklimaet i Århus Kommunes bygninger

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  32. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  33. Køb af areal på 5,9 ha ved Harlev til byudvikling (erhvervsformål)

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Køb af areal på ca. 6,2 ha ved Harlev til byudvikling (erhvervsformål)

  Sagens behandling blev udsat.

  35. Køb af areal på ca. 22,8 ha ved Harlev til byudvikling (erhvervsformål)

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Samarbejde med Realdania om Inderhavnen i Århus – Byens centrale byrum/ Multimediehuset på Den Sydlige Bastion m.v.

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code