Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 9. april 2008

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  2. Indstilling om beretning nr. 9 fra EogY om åbningsbalance 2007, statusafstemninger og IT-sikkerhed

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008

  3. Revideret indstilling vedr. aflysning af deklaration på Bjødstrupvej 20, Aarhus tekniske Skole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  4. Godkendelse af uddannelsesstrategi for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. februar 2008

  5. Anlægstilskud til renovering af Vikingemuseet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.

  6. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om redning af Vikingemuseet.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.

  7. Tillægsaftale for perioden 1. januar – 31. december 2008 til Kulturaftale mellem Kulturministeren og Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.

  8. Rykning af Århus Kommunes pantebreve i ejendommen Mejlgade 53 for optagelse af realkreditlån

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  9. Organisering af indsatsen i forbindelse med udmøntning af midlerne til teknisk og pædagogisk modernisering af skoler, dag- og fritidstilbud (Fremsyn for Århus).

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008 med følgende ændringsforslag fra Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper:
  1. Ændringsforslag til indstillingens beslutningspunkt 3:
  a. AT 3) "Børn og unge inden udgangen af 2008 fremsender forslag til rammerne for konkret udmøntning af aftalen om "Fremsyn for Århus", herunder en konkret vurdering af behovet for modernisering på skoler og dag- og fritidstilbud i Århus."

  2. Ændringsforslag til indstillingens beslutningspunkt 4:
  a. AT 4) "Børn og unge fremsender forslag til, hvordan man arbejder videre med prioritering af de i alt 500 mio.kr., der over en 10-årig periode skal investeres i tekniske og pædagogiske moderniseringer af inde- og udearealer i kommunens skoler, dag- og fritidstilbud."

  3. Ændringsforslag til indstillingens beslutningspunkt 5:
  a. AT 5) "Børn og unge, for at sikre en stram tidsmæssig og økonomisk gennemførelse af indsatsen, kan afholde udgifter på maksimalt 1 mio.kr. årligt af de afsatte "Fremsyn for Århus-midler" til den nødvendige projektledelse og byggesagsbehandling. Beslutningen herom skal evalueres efter 3 år og en eventuel videreførelse forelægges byrådet.".

  10. Årlig kvoteplan for Århus Kommunes nybyggeri af almene ungdoms- og familieboliger i 2008 (overslagsårene 2009-2011) samt orientering om ommærkninger i 2007

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrup mellem Holme og Tranbjerg samt tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 815.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 13.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 816. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 816.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Behandlet sammen med sag 12.

  14. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 832, Lyseng Idrætsanlæg, Højbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 31. marts 2008.
  Hans Skou erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

  15. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at køretøjer, der befordrer handicappede børn til og fra undervisnings og/eller pasningstilbud, må benytte busprioriteringsbanerne.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  16. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om bedre cykelparkering i midtbyen.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  17. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af fodgængerhandlingsplan.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  18. Hjemtagelse af sociale tilbud fra Region Midtjylland

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  19. Hjemtagelse af Center for Syn og Kommunikation fra Region Midtjylland

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Lukket dagsorden

  20. Valg af formænd og medlemmer af huslejenævn samt suppleanter for disse

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code