Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 23. april 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Louise Gade

  Åben dagsorden

  1. Kommunal redegørelse for det sociale område og specialundervisning

  Henvist til behandling i Socialudvalget.

  2. Hjemtagelse af sociale tilbud fra Region Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. april 2008, idet Socialdemokraternes, Socialistisk Folkepartis og Det Radikale Venstres byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning af 4. april 2008.
  Et mindretal bestående af Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen af 3. april 2008 fra Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  3. Hjemtagelse af Center for Syn og Kommunikation fra Region Midtjylland

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. april 2008 med 24 stemmer for og 3 imod. (Det Konservative Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper)

  4. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om undersøgelse af muligheden for at flytte Skoleforvaltningen til Gellerup

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med udtalelse fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø af 11. marts 2008.
  Behandlet sammen med sag 5.

  5. Helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj - Godkendelse af tids- og procesplan for udarbejdelsen af dispositionsplan samt organisering af helhedsplanens implementering.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. april 2008.
  Behandlet sammen med sag 4.

  6. Telefonaftale for Byrådets medlemmer

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. april 2008

  7. Store Århus begivenheder 2008 og eventpuljen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 17. april 2008.
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat..

  8. Århus Havns regnskab 2007, opdateret budget 2008 samt overslag 2009 og 2010

  Vedtaget i overensstemmelse med Århus Havns indstilling af 8. april 2008.
  Århus Havn udarbejder notat.

  9. Tillægsbevilling vedrørende Frilægning af Århus Å på strækningen Immervad - Vester Allé

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. april 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  10. Gårdforbedring i karré 331, afgrænset af Tordenskjoldsgade, Trøjborgvej, Ivar Huitfeldts Gade og Niels Juels Gade

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Ekspropriation af arealer fra ejendommene matr. nr. 7a og 1k Brendstrup By, Tilst og 2e Brendstrup By, Tilst til byudvikling – arealer til offentligt formål, hospitalsbyggeri

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Lp. 826 Elsted. Byggemodning og salg af 4 villaparceller

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  13. Lokalplan 753 Stavtrup. Byggemodning og salg af område til boliger.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. april 2008.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for prisfastsættelsen.
  Behandlet sammen med sag 14.

  14. Lokalplan 823, ved Mejlbyvej i Hårup, byggemodning og salg af 108 villaparceller

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 15. april 2008.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold for prisfastsættelsen.
  Behandlet sammen med sag 13..

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 815. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 815.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. april 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for den overbebyggelse af området, der er indeholdt i dispositionsplanen, og som indstillingen er udtryk for. Forbeholdet gælder også antallet af p-pladser.
  Behandlet sammen med sag 16.

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 816. Blandet byområde på Nordhavnen, Århus Midtby. Tillæg nr. 116 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 816.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 16. april 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for den overbebyggelse af området, der er indeholdt i dispositionsplanen, og som indstillingen er udtryk for. Forbeholdet gælder også antallet af p-pladser.
  Behandlet sammen med sag 15.

  17. Tilsynets årsrapport for tilsyn ved plejeboligenheder 2007, samt tilsyn for 2008

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  18. Anlægsregnskab for modernisering af Stadion og opførelse af Arenaen i NRGI Park

  Henvist til behandling i Kulturudvalget

  19. Etablering af børne- og ungeaktivitetscenter i Gellerup/Toveshøj

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  20. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af model for fremtidig varmeafregning

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Lukket dagsorden

  21. Totalrådgivers krav om forøget honorar i byggesagen vedr. udvidelse af Stadion og opførelse af Arenaen i NRGI Park

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code