Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 7. maj 2008

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Anmodning fra den socialdemokratiske byrådsgruppe om udskiftning i faste udvalg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. maj 2008.

  2. Kommunal redegørelse for det sociale område og specialundervisning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 21. april 2008

  3. Forsøg med udlægning af erhvervsgrunduddannelsesforløb (EGU) til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og produktionsskoler.

  Henvist til behandling i Beskæftigelsesudvalget.

  4. Igangsætning af lokalplanlægning og ændring af kommuneplanen med henblik på opførelse af ny etageboligbebyggelse i 2-4 etager ved Kræsten Iversens Vej i Højbjerg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Willemoesgade 8, Århus N – opførelse af etageboligbyggeri - huludfyldning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 790 - Boligområde ved Gustav Holms Vej og Grenåvej i Vejlby – Risskov samt tillæg nr. 100 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  7. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 820, Boligområde ved Søndersøvej i Vejlby-Risskov, samt tillæg nr. 114 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 28. april 2008

  8. Tillæg nr. 131 til Kommuneplan 2001 Anlæg på Århus Havn til behandling af bl.a. olieholdigt affald (Jysk Miljørens A/S)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008

  9. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder og en del af midtbyen i Malling”, som retningsgivende for den videre planlægning i Malling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.
  Behandlet sammen med sag 10.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 811 - Boligområde mellem Odderbanen og Starupvej i Malling, samt tillæg nr. 124 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. marts 2008.
  Behandlet sammen med sag 9.

  11. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 17. marts 2008 med den ændring, at Århus Kommune meddeler Midttrafik, at Århus Kommune anbefaler, at Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet afventer, at kortet er fuldt funktionsdygtigt.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  12. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 783 - Golfbane ved Bjødstrup mellem Holme og Tranbjerg samt tillæg nr. 105 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. april 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  13. Tilsynets årsrapport for tilsyn ved plejeboligenheder 2007, samt tilsyn for 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. april 2008

  14. Anlægsregnskab for modernisering af Stadion og opførelse af Arenaen i NRGI Park

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. april 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde den del af indstillingen, som vedrører kompensation for stigning i dækningsafgiften.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  15. Etablering af børne- og ungeaktivitetscenter i Gellerup/Toveshøj

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. april 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillingen.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om 500 computere til kommunens skoleelever

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge

  17. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om pladser til 6 ekstra børn på Kaløvigskolen

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  18. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg på målrettet undervisning til drenge i folkeskolen

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  19. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, om at der udarbejdes en demokratiinstruks for kommunale delegationer til Harbin og det øvrige Kina.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  20. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om etablering af en fælles kommunal speciale- og hovedopgavebank

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  21. Forslag fra Den Socialdemokratiske byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at et af de planlagte sundhedscentre i Århus Kommune bliver et sundhedscenter for børn og unge.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  22. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udtalelse fra Århus Byråd vedr. nuværende konflikt på det danske arbejdsmarked.

  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget med stemmerne 1 for (Keld Hvalsø Nedergaard), 23 imod og 2 undlod at stemme, (Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe).

  23. Tillægsbevilling til anlæg af: Busprioritering på Nørrebrogade og Randersvej. Etape 1, strækningen fra Nørregade til Stjernepladsen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. maj 2008

  Lukket dagsorden

  24. Salg af Kaserneboulevarden 23, 8000 Århus C .

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. maj 2008

  25. Totalrådgivers krav om forøget honorar i byggesagen vedr. udvidelse af Stadion og opførelse af Arenaen i NRGI Park

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. maj 2008

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code