Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 21. maj 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Karen Juul.

  Åben dagsorden

  1. Indstilling fra Taxinævnet om korrektion af afrundingsfejl i beregning samt justering af forholdet mellem tids-takst og km-takst

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 2.

  2. Indstilling fra Taxinævnet om forhøjelse af taksterne for taxikørsel om natten og i weekends

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 19. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Behandlet sammen med sag 1.

  3. Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om temaplanlægning for de moderne store vindmøller på 100-150 meter.

  Forslaget vedtaget i overensstemmelse med udtalelse fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø af 14. april 2008.

  4. Forslag til mødeplan for byrådet 2009

  Vedtaget i overensstemmelse med Borgmesterens indstilling af 6. maj 2008.

  5. Revision af Handicappolitikken.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Projekt ”Mosen”: Etablering af 8 boliger til hjemløse i tilknytning til forsorgshjemmet Østervang i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  7. Etablering af Specialrådgivningscenter for voksne i socialcenterregi

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  8. Kommunale midler til kapitaltilførsel (1/5-støtte) til almene boligafdelinger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  9. Fynsgade 11, Århus C – opførelse af etageboligbebyggelse - huludfyldning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Logistik- og administrationscenter på Østhavnen - opgivelse af planlægningen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 5. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  11. Affaldscenter Århus - genvinding af varme fra forbrændingsanlægget, anlægsbevilling og tillægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  12. Høring om Forslag til Landsplandirektiv om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m2 – Høringsfrist 13. juni 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 809. Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 835. Boligområde ved Blomstervej og Østermarksvej i Tilst. Tillæg nr. 126 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 843 – Plejecenter på Bjørnholms Allé i Viby og tillæg nr. 125 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  16. Lp. 826 Elsted. Byggemodning og salg af 4 villaparceller

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 14. april 2008

  17. Godkendelse af anlægsregnskaber, revideret i 4. kvartal 2007 og i 1. kvartal 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008

  18. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  19. Fusion af Bymuseet og Besættelsesmuseet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. maj 2008.
  Hans Halvorsen erklærede sig inhabil og deltog ikke i behandlingen af sagen.

  20. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at området for anbringelser af børn og unge i alderen 0-22 år gøres til et ikke-styrbart udgiftsområde i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Lukket dagsorden

  21. Valg af formænd og medlemmer af huslejenævn samt suppleanter for disse

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  22. Salg af Mollerupvej 5, 8240 Risskov

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code