Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 13. august 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Susan Arac, Rahih Azad-Ahmad

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af et børnediskotek i Globus 1

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  2. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om sang i byrådet

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  3. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning, at der udarbejdes en indstilling med flere forskellige alternative muligheder for indførelse af gratis eller delvis gratis hot spot internet på udvalgte gader og torve i Århus.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  4. Forespørgsel fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe til rådmanden for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med supplerende spørgsmål vedr. krav om alternativer til anbringelse.

  Rådmanden besvarede forespørgslen.

  5. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af forsøg med, at hyrevogne/taxaer kan anvende busbanerne på lige fod med busserne.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  6. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om installation af nødkald.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  7. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune tilslutter sig EU-cykelprojekt Trendy Travel til fremme af fysisk aktivitet blandt borgere i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om bedre cykelparkering i midtbyen.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af fodgængerhandlingsplan.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  10. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om 500 computere til kommunens skoleelever

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratsafdelingen for Børn og Unges udtalelse af 10. juni 2008.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe henholdt sig til deres forslag.

  11. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om pladser til 6 ekstra børn på Kaløvigskolen

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget

  12. Personaleredegørelse 2007

  Sagens behandling blev udsat.

  13. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. en styrket indsats for at sikre ansættelse af flere flygtninge/indvandrere i forvaltningerne i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  14. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres byrådsgruppe om at Århus Kommune øger sin indsats mod det stigende sygefravær.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  15. Vedrørende fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  16. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. en styrket sundhedsindsats for Århus Kommunes ansatte.

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at Århus Kommunes ansatte får mulighed for at modtage personalegoder, hvor udgiften er fratrukket i bruttolønnen.

  Sagens behandling blev udsat.

  18. Evaluering af politik om røgfrit miljø i Århus Kommunes bygninger

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  19. Ekstern konsulentundersøgelse af, hvad kravet om uændrede løn- og ansættelsesvilkår kan betyde for udbuddet af busdriften i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  20. Samarbejde med Hamburg

  Sagens behandling blev udsat.

  21. Studiejobskonsulentfunktion

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. august 2008

  22. Forslag til Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2006-2009 til offentlig fremlæggelse. Forbedret spildevandsrensning for enkeltejendomme i det åbne land. Kloakering af 148 ekstra ejendomme.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008

  23. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 818 - Boligområde nord for Pannerupvej i Trige.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juni 2008

  24. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 821, Område til boliger og erhverv ved Hedevej og Lystrupvej i Vejlby-Risskov.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 4. august 2008

  25. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 840 - Dagligvarebutik ved Brombærvej/Framlev Korsvej i Harlev og tillæg nr. 122 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  26. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 848. Boligområde ved Grenåvej i Løgten. Tillæg nr. 141 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 23. juni 2008

  27. Endelig vedtagelse af forslag til "Dispositionsplan for byvækstområder i Hjortshøj", som retningsgivende for lokalplanlægning i Hjortshøj.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. juni 2008.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold.
  Behandlet sammen med sag 29.

  28. Forslag fra Socialistisk Folkeparti til byrådsbeslutning om udarbejdelse af nye retningslinier for opsætning af reklamebannere.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs udtalelse af 18. december 2007.

  29. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 809. Boligområde mellem Skødstrupvej og Gammel Kirkevej i Hjortshøj.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 27. juni 2008.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper tog forbehold.
  Behandlet sammen med sag 27.

  30. Etablering af et digitalt bymiljø

  Tilbagesendes til fornyet behandling i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.

  31. Forslag til kvalitetsstandarder for 2009 og sagsbehandlingstider

  Sagens behandling blev udsat.

  32. 56 plejeboliger ved Vestervang – afslutning af projektet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 6. august 2008.

  33. Nedsættelse af husleje for beboere i plejehjem og beskyttede boliger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008 i overensstemmelse med Borgmesterens Afdelings påtegning.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe henholdt sig til indstillingen fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.

  34. Aflevering af rapport om byarkivar i Århus samt forslag om efterfølgende gennemførelse af analyse af den lovpligtige arkivopgave i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Kulturudvalget,herunder ændringsforslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.

  35. Udbud og udfordringsret på visse dele af teaterområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 13. august 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold.

  36. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Styrkelse af sagsbehandlingen og den opsøgende indsats i forhold til udsatte og handicappede børn og unge

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Århus Kommune opretter et ledelsesakademi.

  Sagens behandling blev udsat.

  39. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om kildevand på flasker og drikkevandsfontæner.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  40. Salg af byggegrund fra det tidligere Højvang Beboerhus

  Sagens behandling blev udsat.

  41. Udpegning af medlemmer til Århus Kommunes Kunstråd 2008-2012

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   

  Hør debatten fra 13. august igen

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code