Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 27. august 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Nicolai Wammen, Louise Gade.

  Åben dagsorden

  1. Optimering af arrangementsfaciliteter - Fase 2: Anlægstiltag på Tangkrogen fra efteråret 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. august 2008
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  2. Omorganisering af busanlæg i.f.m. bybuskørsel i Århus

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  4. Personaleredegørelse 2007

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  5. Vedrørende fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  6. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. en styrket sundhedsindsats for Århus Kommunes ansatte.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  7. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, at Århus Kommunes ansatte får mulighed for at modtage personalegoder, hvor udgiften er fratrukket i bruttolønnen.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  8. Ekstern konsulentundersøgelse af, hvad kravet om uændrede løn- og ansættelsesvilkår kan betyde for udbuddet af busdriften i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008.

  9. Samarbejde med Hamburg

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  10. Forslag til kvalitetsstandarder for 2009 og sagsbehandlingstider

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  11. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap

  Sagens behandling blev udsat.

  12. Styrkelse af sagsbehandlingen og den opsøgende indsats i forhold til udsatte og handicappede børn og unge

  Sagens behandling blev udsat.

  13. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at Århus Kommune opretter et ledelsesakademi.

  Sagens behandling blev udsat.

  14. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om kildevand på flasker og drikkevandsfontæner.

  Sagens behandling blev udsat.

  15. Afsluttende betænkning fra Udvalget vedr. styreform

  Sagens behandling blev udsat.

  16. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune forpligter sig til, at dækningsafgiften for den enkelte virksomhed maksimalt kan stige med en vis procentsats pr. år.

  Sagens behandling blev udsat.

  17. Organisering og placering af IT-driftsopgaver.

  Vedtaget med den ændring, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg skal give mulighed for, at der afgives et kontrolbud på de specialiserede IT-driftsopgaver, uden at den planlagte udbudsproces forsinkes.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  18. Investeringsmodel med henblik på nedbringelse af udgifter på sygedagpengeområdet

  Sagens behandling blev udsat.

  19. Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej.

  Sagens behandling blev udsat.

  20. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

  Sagens behandling blev udsat.

  21. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet.

  Sagens behandling blev udsat.

  22. Høring om statens trafikplan for jernbanen, 2008-2018.

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Brandsikring af Århus Rådhus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11.august 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat til brug for budgetforhandlingerne.

  24. Lokalplan 841 Skødstrup. Byggemodning og salg af område til boliger.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. august 2008

  25. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 842. Boligområde ved Damgårdstoften i Mårslet samt Tillæg nr. 144 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. august 2008

  26. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 801 - Boligområde ved Egå Mosevej i Egå samt tillæg nr. 108 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 18. august 2008.

  27. Plan for sejlads og fiskeri

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008

  28. Investeringsplan 2009-2018 for varmeområdet i AffaldVarme Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 9. juni 2008.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  29. Miljøgodkendelse af udvidelse af svinebrug – godkendelse af konkret ansøgning og bemyndigelse

  Det 1. AT i beslutningspunkterne vedtaget: Der meddeles godkendelse af husdyrbruget til den ansøgte udvidelse på de vilkår, der fremgår af bilag 1.
  Det 2. AT i beslutningspunkterne blev udsat i byrådets møde den 27. august 2008: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele godkendelse i tilsvarende sager, hvor det af magistratsafdelingen vurderes, at der samlet er tale om en forsvarlig løsning i forhold til kommunens miljø- og naturpolitik. En forsvarlig løsning vil normalt indebære, at ny teknologi og nye produktionsprocesser inden for landbruget både anvendes til produktionsudvidelse og til at nedbringe den i mange områder allerede for høje udledning af næringsstoffer til vandmiljøet.

  30. Analyse af fritvalgsområdets økonomi

  Sagens behandling blev udsat.

  31. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om installation af nødkald.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008

  32. Aflevering af rapport om byarkivar i Århus samt forslag om efterfølgende gennemførelse af analyse af den lovpligtige arkivopgave i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. august 2008.

  33. Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008

  Sagens behandling blev udsat.

  34. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om pladser til 6 ekstra børn på Kaløvigskolen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 30. juni 2008

  35. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om tilrettelæggelse af udviklingspolitikken.

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om, at der udarbejdes en plan for reduktion af den gennemkørende trafik på Jarlsmindevej i Stavtrup.

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en styrkelse af sang i folkeskolen.

  Sagens behandling blev udsat.

  38. Anmodning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om udskiftning i faste udvalg.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. august 2008

  39. Vestre Kongevej 4-6, Viby – opførelse af kontorbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  Lukket dagsorden

  40. Køb af ejendom på Stokagervej til etablering af nyt bus-anlæg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  41. Salg af ejendommen Høegh-Guldbergs Gade 33, 8000 Århus C

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  42. Salg af ejendommen Stadion Allé 24, 8000 Århus C

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  43. Salg af areal Mårslet Byvej 20, 8320 Mårslet

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code