Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 10. september 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Margrethe Bogner, Karen Juul, Niels Brøchner.

  Åben dagsorden

  1. Forslag til årsbudget for 2009 samt budgetoverslag for årene 2010-2012

  Oversendt til behandling i et fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.

  2. Ændret serviceniveau på hjælpemiddelområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. september 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.

  3. Godkendelse af anlægsregnskab for opførelse af 50 plejeboliger og tilhørende servicearealer – Den selvejende institution Fortegården

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. september 2008.

  4. Investeringsmodel med henblik på nedbringelse af udgifter på sygedagpengeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. august 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  5. Afvikling af ventelisten til botilbud for voksne med handicap

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  6. Styrkelse af sagsbehandlingen og den opsøgende indsats i forhold til udsatte og handicappede børn og unge

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  7. Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  9. Afsluttende betænkning fra Udvalget vedr. styreform

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. august 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.

  10. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at Århus Kommune forpligter sig til, at dækningsafgiften for den enkelte virksomhed maksimalt kan stige med en vis procentsats pr. år.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 26. maj 2008 og sagen sendt til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  11. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Høring om statens trafikplan for jernbanen, 2008-2018.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 18. august 2008.

  13. Analyse af fritvalgsområdets økonomi

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 16. juni 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Venstres byrådsgruppe tog forbehold.

  14. Madordning på dagtilbudsområdet som følge af aftalen om finansloven for 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 2. juni 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  15. Handlingsplan for rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedsmedarbejdere

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 8. september 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.

  16. 24 Plejeboliger med serviceareal, Jasminvej Risskov - anlægsbevilling til byggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. august 2008.

  17. Omorganisering af busanlæg i.f.m. bybuskørsel i Århus

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 25. august 2008.

  18. Tilslutning til det internationale netværk til støtte af forfulgte forfattere (ICORN)

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008 og sagen henvist til budgetdrøftelserne for 2009-2012.

  19. Revision af sundhedsaftalen mellem Region Midtjylland og Århus Kommune

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Lukket dagsorden

  20. Køb af ejendom på Stokagervej til etablering af nyt bus-anlæg

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  21. Salg af ejendommen Fiskergade 33/Fiskergyde 11, 8000 Århus C

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  22. Salg af ejendommen Hovedgaden 66, 8220 Brabrand

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  23. Salg af ejendommen Wilstersgade 10, 8000 Århus C

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

   
   

  Opdateret: 01.7.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code