Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 8. oktober 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Dorthe Laustsen.

  Åben dagsorden

  1. Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. september 2008.
  Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.
  Det Radikale Venstres byrådsgruppe er imod den begrænsning, der ligger i starthjælpspakken.

  2. Samarbejde med Hamburg

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.

  3. Opfølgning på forudgående høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om igangsætning af forsøg med, at hyrevogne/taxaer kan anvende busbanerne på lige fod med busserne.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 4. september 2008 med 16 stemmer for (Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og 6 stemmer imod (Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper).

  5. Ungdomsboligbyggeriet i Århus Kommune

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  6. Udviklingsarbejde om drenges liv og læring

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 7.

  7. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg på målrettet undervisning til drenge i folkeskolen

  Henvist til behandling i Børn og Unge-udvalget.
  Behandlet sammen med sag 6.

  8. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en ny ambitiøs turisthandlingsplan - herunder et specifikt tiltag, "Aros, vikingernes by".

  Sagens behandling blev udsat.

  9. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en afbureaukratiseringsreform på børne- og ungeområdet.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  10. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg med forskellige måder at indrette folkeskolen på.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  11. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om ildsjæle på børne- og ungeområdet.

  Forslaget vedtaget

  12. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om åbenhed og sikring af et godt arbejdsklima i Århus Kommune.

  Sagens behandling blev udsat.

  13. Forslag fra S, K, R, SF og Ø' s byrådsgrupper til byrådsbeslutning om målrettet arbejde for etablering af en fast forbindelse over Kattegat.

  Forslaget enstemmigt vedtaget.

  14. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, som giver Kollegiekontoret anvisningsret til "langtidsledige" ældreboliger i Århus.

  Sagens behandling blev udsat.

  15. Dialog med Århus Kommunes kinesiske venskabsby Harbin.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 16.

  16. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, om at der udarbejdes en demokratiinstruks for kommunale delegationer til Harbin og det øvrige Kina.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 15.

  17. Ytringsfrihedsundersøgelse blandt medarbejderne i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 18.

  18. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at der gennemføres en ytringsfrihedsundersøgelse blandt alle ansatte i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.
  Behandlet sammen med sag 17.

  19. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning vedr. en styrket indsats for at sikre ansættelse af flere flygtninge/indvandrere i forvaltningerne i Århus Kommune.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 2. oktober 2008.

  20. Personaleredegørelse 2007

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 7. juli 2008.

  21. Rammeaftale 2009 for det sociale område

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. september 2008

  22. Samarbejdsaftale mellem kommunerne i KKR Midtjylland vedr. det sociale område og specialundervisning

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. september 2008

  23. Redegørelse til Beskæftigelsesregionen om Århus Kommunes anvendelse af specialiseret revalidering.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008

  24. Styrket festival- og kulturorganisering

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 29. september 2008.

  25. Udmøntningsplan for cykelhandlingsplanen samt anlægsprogram for vejsektoren i 2008

  Sagens behandling blev udsat.

  26. Beretning om revision af opgørelse pr. ultimo 2006 for overdragelse af aktiver og passiver til Midttrafik

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. september 2008

  27. Opsætning af flagstang med indbyggede antenner samt teknikskabe på togstationen i Tranbjerg

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  28. Langenæs Allé 14, Århus C – Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  29. Heibergsgade 7, Århus C - opførelse af etageboligbebyggelse

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  30. Ansøgning fra Risskov Badebro I/S om tilladelse til badebro med læskærm mv. ved Badevej i Risskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  31. Offentlig fremlæggelse af forslag til Miljøhandlingsplan 2008 – 2011, herunder forslag til Klimaplan 2008 - 2009

  Sagens behandling blev udsat.

  32. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 845. Nyt boligområde syd for Ormslevvej ved Stavtrup med forslag til tillæg nr. 133 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. september 2008

  33. Projekteringsbevilling for igangsætning af anlægsprojekt for forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. august 2008.
  Ændringsforslag fra Teknisk Udvalg om 4 spor henvises til Magistraten for så vidt angår økonomien.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Behandlet sammen med sag 34.

  34. Endelig vedtagelse af Tillæg nr. 111 til Kommuneplan 2001 Forbedret vejforbindelse til Århus Havn – tunnel under Marselis Boulevard og Adolph Meyers Vej samt udvidelse af Åhavevej

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 11. august 2008.
  Ændringsforslag fra Teknisk Udvalg om 4 spor henvises til Magistraten for så vidt angår økonomien.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Behandlet sammen med sag 33.

  35. Revision af den samlede kommuneplan – Forslag til Kommuneplan 2009 med hovedstruktur og rammer – Godkendelse til offentlig fremlæggelse

  Sagens behandling blev udsat.

  36. Forslag til kvalitetsstandarder for 2009 og sagsbehandlingstider

  Sagens behandling blev udsat.

  37. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om at støtte etablerede idrætsklubber/ idrætsforeninger økonomisk i områder med en høj andel af socialt boligbyggeri.

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  38. Påbudssag vedrørende udgiftskrævende villaolietanksforurening

  Sagens behandling blev udsat.

  39. Udbud af jobplacering af ledige i fleksjob

  Sagens behandling blev udsat.

   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code