Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 22. oktober 2008

  Mødereferat

  Åben dagsorden

  1. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om udarbejdelse af en ny ambitiøs turisthandlingsplan - herunder et specifikt tiltag, "Aros, vikingernes by".

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling

  2. Forslag fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om åbenhed og sikring af et godt arbejdsklima i Århus Kommune.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling or så vidt angår forslagets punkt 1 og 2
  Forslagets punkt 3 er vedtaget.

  3. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, som giver Kollegiekontoret anvisningsret til "langtidsledige" ældreboliger i Århus.

  Henvist til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  4. Udmøntningsplan for cykelhandlingsplanen samt anlægsprogram for vejsektoren i 2008

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  5. Offentlig fremlæggelse af forslag til Miljøhandlingsplan 2008 – 2011, herunder forslag til Klimaplan 2008 - 2009

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg.
  Ændringsforslag fra Venstres og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper og mindretalsudtalelse fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe indgår i udvalgets behandling af sagen.

  6. Revision af den samlede kommuneplan – Forslag til Kommuneplan 2009 med hovedstruktur og rammer – Godkendelse til offentlig fremlæggelse

  Vedtaget med de ændringer, der er foreslået af udvalget i erklæring af 1. oktober 2008.
  Mindretalsudtalelse fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper og Niels Brammer (S):
  "Partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti og byrådsmedlem Niels Brammer (S) kan ikke støtte placering af en moské tæt op ad Gellerup, men ønsker, at der i Kommuneplanen var taget stilling til flere forskellige placeringsmuligheder og ikke kun én".

  7. Forslag til kvalitetsstandarder for 2009 og sagsbehandlingstider

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 1. oktober 2008.
  Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  8. Forslag til byrådsbeslutning fra Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe om at støtte etablerede idrætsklubber/ idrætsforeninger økonomisk i områder med en høj andel af socialt boligbyggeri.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge.

  9. Afsluttet anlægsregnskab i 4. kvartal 2007 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. oktober 2008.

  10. Marselis Boulevard 17, Århus C – Forældreskolen - opførelse af tilbygning

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj – nedrivning af eksisterende bebyggelse – opførelse af nye boliger

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Tillæg til ”Aftale om samarbejde mellem Århus Kommune og Miljøministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen om skovrejsning ved Solbjerg”

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. oktober 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notater.

  13. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 803. Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup med forslag til tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. oktober 2008.

  14. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 819 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Stillingvej og Viborgvej, Sabro

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. oktober 2008.

  15. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 827 – Erhvervsområde ved Sletvej i Viby Industrikvarter, Tillæg nr. 127 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplanen

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. oktober 2008.

  16. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 837. Blandet bolig- og erhvervsområde nord og øst for Finderupvej i Åbyhøj. Tillæg nr. 137 til Kommuneplan 2001 for samme område.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. oktober 2008.

  17. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 850 - Forlægning af Herredsvejs tilslutning til Randersvej nord for Skejby.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. oktober 2008.

  18. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 857 - Område til offentlige formål ved Gustav Wieds Vej og Langelandsgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 6. oktober 2008

  19. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 858. Blandet byområde på Nordhavnen, Midtbyen, 3. UDBUDSRUNDE, Århus Midtby, Tillæg nr. 149 til Kommuneplan 2001 samt miljøvurdering af lokalplan nr. 858

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 13. oktober 2008

  20. Godkendelse af ”Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevands-plan 2006-2009” til offentlig fremlæggelse. Ændring af kloakeringsform i Risskov

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008.

  21. Forhøjelse af den kommunale garantistillelse i forbindelse med renovering af Boligforeningen Statsbos afdeling 9

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 1. september 2008.

  22. Fredning af Tåstrup Sø og Mose samt Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov

  Sagens behandling blev udsat.

  23. Langenæs Allé 14, Århus C – Langenæs Bageriet - opførelse af drive-in bageri

  Erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. oktober 2008 vedtaget med 24 stemmer for og 6 stemmer imod (Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper og Kristian Würtz (S).

  24. Opfølgning på forudgående høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand

  Sagens behandling blev udsat.

  Lukket dagsorden

  25. De Bynære Havnearealer. Light*house – 1. udbudsrunde – jordbundsforhold og overdragelse af andele af Udviklingsselskabet fra Frederiksbjerg Ejendomme til Landic.

  Sagens behandling blev udsat.

  26. Udbud af driften og vedligeholdelse samt levering af vejbelysning i Århus Kommune

  Sagens behandling blev udsat.

  27. Salg af Kirkegårdsvej 1, Århus

  Sagens behandling blev udsat.

  28. Besættelse af stillingen som stadsdirektør

  Sagens behandling blev udsat.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code