Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 5. november 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen, Cemal Metin

  Åben dagsorden

  1. Lystruphallen – meranlægsbevilling til genopretningsarbejder

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 24. oktober 2008.
  Der tages en principiel drøftelse i Kulturudvalget.

  2. Fredning af Tåstrup Sø og Mose samt Lillering Skov, Stjær Stenskov og Søskov

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  3. Opfølgning på forudgående høring om kommuneplanændring med henblik på placering af en moské og et islamisk kulturcenter ved Gudrunsvej i Brabrand

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 21. oktober 2008.
  Et ændringsforslag om at undersøge andre placeringsmuligheder blev ikke vedtaget med 7 stemmer for (Venstres byrådsgruppe), 14 stemmer imod (Socialdemokraternes, Det Radikale Venstres, Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper) og 3 (Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe og Niels Brammer, S) undlod at stemme.
  Venstres byrådsgruppes ændringsforslag udsendes som mindretalsudtalelse til Kommuneplanen:

  Århus Byråd beslutter, at der undersøges og afsættes 3-4 grunde til byggeri af Moské og kulturcenter i Århus uden for områder, hvor bosætningspolitikken er gældende, og der er mål med spredning og ændring af beboersammensætningen, som er besluttet af Århus Byråd.

  4. Forslag fra Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om oprettelse af et børnediskotek i Globus 1

  Forslaget vedtaget

  5. Forslag til byrådsbeslutning fra Venstres byrådsgruppe om at Århus Kommune øger sin indsats mod det stigende sygefravær.

  Byrådet har i sit møde den 5. november 2008 henholdt sig til byrådets vedtagelse den 8. oktober 2008 af Personaleredegørelse 2007.

  6. Principper for den fremtidige administration af Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen

  Ændringsforslaget fra Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgruppe om, at klubberne varetager fortsat anvisning af gæstesejlere til gæstepladser og opkrævning af havnepenge fra gæstesejlere, blev henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice udarbejder notat.

  7. TEMADEBAT: Børn og unge-politik for Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. oktober 2008.

  8. Udviklingsarbejde om drenges liv og læring

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. oktober 2008.
  Behandlet sammen med sag 9.

  9. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning om forsøg på målrettet undervisning til drenge i folkeskolen

  Behandlet sammen med sag 8.

  10. Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 792 – Boligområde øst for Randersvej i Trige

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 20. oktober 2008.

  11. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 856. IT Parken ved Helsingforsgade og Finlandsgade

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 27. oktober 2008.

  12. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet.

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. oktober 2008.
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde erklæringen.

  13. Tillægsbevilling til omlægning og opdimensionering af fjernvarmeledninger i 2008

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. oktober 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold.

  14. Resurser til Ejendomsbeskatningen

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. oktober 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for indstillingens punkter 1, 2 og 3, og var imod punkt 4.

  15. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 807. Boliger ved tidligere Ask Højskole

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. september 2008.

  16. Opsætning af flagstang med indbyggede antenner samt teknikskabe på togstationen i Tranbjerg

  Vedtaget i overensstemmelse med udvalgets erklæring af 30. oktober 2008.

  17. Heibergsgade 7, Århus C - opførelse af etageboligbebyggelse

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. september 2008.

  18. Forslag fra Det Radikale Venstres byrådsgruppe til byrådsbeslutning om handlingsplan mod politisk vold i Århus.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Lukket dagsorden

  19. Overdragelse af ejendommen Eskelundvej 11, 8260 Viby J og matrikulære ændringer på Eskelundarealerne

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  20. Udbud af driften og vedligeholdelse samt levering af vejbelysning i Århus Kommune

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code