Gå til sidens indhold
   

  Referat for møde i Aarhus Byråd, 19. november 2008

  Mødereferat

  Fraværende: Hans Halvorsen, Kate Runge, Cemal Metin. Sag 3: Behandlet i byrådets møde den 8. oktober 2008, sag 15. Sag 4: Behandlet i byrådets møde den 8. oktober 2008, sag 16. Sag 5: Behandlet i byrådets møde den 8. oktober 2008, sag 17. Sag 6: Behandlet i byrådets møde den 8. oktober 2008, sag 18. Sag 13: Behandlet i byrådets møde den 24. september 2008, sag 29. Sag 14: Behandlet i byrådets møde den 24. september 2008, sag 30. Sag 15: Behandlet i byrådets møde den 22. oktober 2008, sag 3. Notater til udvalgserklæringen vil blive eftersendt.

  Åben dagsorden

  1. Herredsvejs forlægning nord om Skejby, 1. etape, anlægsbevilling

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. november 2008.

  2. Diæter til Århus Kommunes Integrationsråd

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. november 2008 sammen med et ændringsforslag fra Venstre om, at der om 3 år gennemføres en generel evaluering af råd og nævn og udbetaling af diæter.
  Der udarbejdes en oversigt over råd og nævn med oplysning om, hvem der er berettigede til at modtage diæter, som fremsendes til byrådet.

  3. Dialog med Århus Kommunes kinesiske venskabsby Harbin.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 22. september 2008.
  Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper henholdt sig til beslutningsforslaget fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.
  Behandlet sammen med sag 4.

  4. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning, om at der udarbejdes en demokratiinstruks for kommunale delegationer til Harbin og det øvrige Kina.

  Behandlet sammen med sag 3.

  5. Ytringsfrihedsundersøgelse blandt medarbejderne i Århus Kommune

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 29. september 2008.
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen, men fastholder forslaget om, at der oprettes en konsulentfunktion, som medarbejdere kan rette henvendelse til om ytringsfrihedsspørgsmål.
  Behandlet sammen med sag 6.

  6. Forslag fra Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om at der gennemføres en ytringsfrihedsundersøgelse blandt alle ansatte i Århus Kommune.

  Behandlet sammen med sag 5.

  7. Varmeplan Århus - Aftaler om tillæg til overenskomst om varmeleverance til Skanderborg Kommune, leverance af fjernvarme fra Renosyd I/S og leverancer af fjernvarme fra Skanderborg Fjernvarme

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  8. Takststigning pr. 1. januar 2009 for varmeområdet

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. november 2008.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  9. Omlægning af privat fællesvej, Sødalsparken

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. november 2008.

  10. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 822 – Nyt Moesgård Museum samt tillæg nr. 119 til Kommuneplan 2001

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  11. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 831 - Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager – Kolt. Indeholder tillæg nr. 132 til Kommuneplan 2001.

  Henvist til behandling i Teknisk Udvalg

  12. Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 846 - Erhvervsområde ved Hasselager Allé og Genvejen, Hasselager, Århus.

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 3. november 2008.

  13. Landzonetilladelse til indretning af socialpædagogisk opholdssted på Fårupvej 44.

  Henvist til fornyet behandling i Teknisk Udvalg

  14. Hjortensgade 48, Århus C – opførelse af etageboligbyggeri

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 15. september 2008.

  15. Forslag fra Socialdemokraternes byrådsgruppe til byrådsbeslutning, som giver Kollegiekontoret anvisningsret til "langtidsledige" ældreboliger i Århus.

  Forslaget vedtaget

  16. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner

  Vedtaget i overensstemmelse med Magistratens indstilling af 10. november 2008.

  17. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om en trafikafviklingsplan i forbindelse med de store infrastrukturmæssige projekter.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

  18. Forslag fra Socialdemokraternes og Enhedslisten De Rød-Grønnes byrådsgrupper til byrådsbeslutning om nyt tiltag på 10. klasse-området med fokus på erhvervsuddannelser.

  Forslaget vedtaget

  19. Forslag fra Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper til byrådsbeslutning om, at der gennemføres en analyse for at få overblik over konsekvenserne af den finansielle krise for Århus Kommune

  Henvist til behandling i Økonomiudvalget.

  20. Forslag fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe til byrådsbeslutning om at udvide personalegoderne med træk i bruttoløn for kommunens medarbejdere med mulighed for parkeringskort.

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Lukket dagsorden

  21. Udbud af tolkeopgaven

  Henvist til behandling i Magistraten, hvorefter forslaget er fremsendt til udtalelse i Borgmesterens Afdeling.

  Kontakt

  Raadhuset

  Byrådssekretariatet

  Borgmesterens Afdeling

  Rådhuset vær. 280

  8000 Aarhus

  Telefon: 89 40 22 50

  E-mail: 

   
   
   

  Opdateret: 31.3.2015

  Afdeling: Borgmesterens Afdeling

  Send kommentar: Byrådssekretariatet

  Telefon: 89 40 22 50

   
   
   

  Tip en ven

  Her kan du tippe en ven om siden

  CAPTCHA
  Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code